Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

VRank - grafiekfunctie

VRank() voert dezelfde functie uit als de functie Rank. U kunt ze allebei gebruiken.

Syntaxis:  

VRank([TOTAL [<fld {,fld}>]] expr[, mode[, fmt]])

Retourgegevenstypen: dual

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com