Ga naar hoofdinhoud

STL_Trend - grafiekfunctie

STL_Trend is een splitsingsfunctie voor tijdreeksen. Samen met STL_Seasonal en STL_Residual wordt deze functie gebruikt om een tijdreeks te splitsen in seizoensgebonden-, trendgebonden- en restcomponenten. Binnen de context van het STL-algoritme wordt de splitsingsfunctie voor tijdreeksen gebruikt om zowel terugkerende seizoensgebonden patronen te identificeren op basis van invoergegevens en andere parameters. De functie STL_Trend identificeert een algemene trend, ongeacht de seizoensgebonden patronen of cycli, op basis van de gegevens van tijdreeksen.

De drie STL-functies zijn gerelateerd aan de inputgegevens op basis van een simpele som:

STL_Trend + STL_Seasonal + STL_Residual = invoergegevens

STL (uitsplitsing op basis van seizoenen en trends met behulp van Loess) gebruikt technieken voor het gladstrijken van gegevens en door middel van de invoerparameters kan een gebruiker de periodiciteit wijzigen van de uit te voeren berekeningen. De periodiciteit bepaalt hoe de tijddimensie van de invoergegevens (een meting) wordt gesegmenteerd in de analyse.

STL_Trend moet minstens een input-statistiek (target_measure) en een geheel getal voor period_int bevatten en produceert een waarde met drijvende komma. De invoergegevens hebben de vorm van een aggregatie die varieert binnen de tijdsdimensie. U kunt ook waarden opnemen voor de seasonal_smoother en trend_smoother om het gladheidsalgoritme te wijzigen.

Syntaxis:  

STL_Trend(target_measure, period_int [,seasonal_smoother [,trend_smoother]])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten
Argument Beschrijving
target_measure

De meting voor het uitsplitsen in seizoensgebonden en trendgebonden componenten. Dit moet een meting zijn zoals Sum(Sales) of Sum(Passengers) die variëren op basis van de tijdsdimensie.

Dit mag geen constante waarde zijn.

period_int

De periodiciteit van de gegevensverzameling. Deze parameter is een gehele waarde die het aantal discrete stappen bevat van één periode, of seizoenscyclus, van het signaal.

Als de tijdsreeks bijvoorbeeld is gesegmenteerd in één sectie voor elk kwartaal van het jaar, moet u de period_int instellen op 4 om de periodiciteit te definiëren als Jaar.

seasonal_smoother

Lengte van de seizoensgebonden gladheidsfactor. Dit moet een oneven geheel getal zijn. De seizoensgebonden gladheidsfactor gebruikt gegevens voor een specifieke fase binnen seizoensfluctuaties over een aantal perioden. Eén discrete stap van de tijdsdimensie van elke periode wordt gebruikt. De seizoensgebonden gladheidsfactor geeft het aantal perioden dat voor de gladheid wordt gebruikt.

Als de tijdsdimensie wordt gesegmenteerd op maand en de periode Jaar (12) is, wordt het seizoenscomponent berekend zodat elke maand van elk jaar wordt berekend op basis van gegevens van dezelfde maand, zowel in dat jaar als in voorgaande jaren. De waarde seasonal_smoother is het aantal jaren dat voor gladheid wordt gebruikt.

trend_smoother

Lengte van de trendgebonden gladheidsfactor. Dit moet een oneven geheel getal zijn. De trendgladheid gebruikt dezelfde tijdschaal als de parameter period_int en de waarde is het aantal granulaten dat wordt gebruikt voor het gladstrijken.

Als een tijdreeks bijvoorbeeld is gesegmenteerd per maand, dan is de trendgladheid het aantal maanden dat wordt gebruikt voor het gladstrijken.

De STL_Trend-grafiekfunctie wordt vaak gebruikt in combinatie met de volgende functies:

Verwante functies
Functie Interactie
STL_Seasonal - grafiekfunctie Dit is de functie die wordt gebruikt om de seizoenscomponent van een tijdreeks te berekenen.
STL_Residual - grafiekfunctie Wanneer een invoerwaarde wordt uitgesplitst in een seizoens- en een trendcomponent, zal een deel van de metingsvariatie niet een in van de twee hoofdcomponenten passen. De STL_Residual-functie berekent dit deel van de ontleding.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com