Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

TInv - script- en grafiekfunctie

TInv() retourneert de t-waarde van de t-verdeling van de student als functie van de waarschijnlijkheid en de vrijheidsgraden.

Syntaxis:  

TInv(prob, degrees_freedom)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten:  

Argumenten voor TINV
Argument Beschrijving
prob Een tweezijdige waarschijnlijkheid, verbonden met de t-verdeling. Dit moet een waarde zijn tussen 0 en 1.
degrees_freedom Een geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden wordt aangegeven.

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie TDist:
If prob = TDist(value, df ,2), then TInv(prob, df) = value.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
TInv(0.3253086, 30 ) Retourneert 1,0000

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com