Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

NormInv - script- en grafiekfunctie

NormInv() retourneert het omgekeerde van de normale cumulatieve verdeling van het opgegeven gemiddelde en de opgegeven standaardafwijking.

Syntaxis:  

NormInv(prob, mean, standard_dev)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten:  

Argumenten voor NORMINV
Argument Beschrijving
prob Een waarschijnlijkheid die is verbonden met de normale verdeling. Dit moet een waarde zijn tussen 0 en 1.
mean Een waarde waarmee het rekenkundige gemiddelde voor de verdeling wordt aangegeven.
standard_dev Een positieve waarde waarmee de standaarddeviatie van de verdeling wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie NormDist:
If prob = NormDist(value, m, sd), then NormInv(prob, m, sd) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
NormInv( 0.6914625, 0, 1 ) Retourneert 0.5000  

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com