Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

TDist - script- en grafiekfunctie

TDist() retourneert de waarschijnlijkheid van de t-verdeling van de student, waarbij een numerieke waarde een berekende waarde van t is, waarvan de waarschijnlijkheid moet worden berekend.

Syntaxis:  

TDist(value, degrees_freedom, tails)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten:  

Argumenten voor TDIST
Argument Beschrijving
value De waarde waarvan u de verdeling wilt bepalen. Deze waarde mag niet negatief zijn.
degrees_freedom Een positief geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden wordt aangegeven.
tails Moet 1 (eenzijdige verdeling) of 2 (tweezijdige verdeling) zijn.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie TInv:
If prob = TDist(value, df ,2), then TInv(prob, df) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
TDist(1, 30, 2) Retourneert 0.3253

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com