Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

FDist - script- en grafiekfunctie

FDist() retourneert de F-waarschijnlijkheidsverdeling.

Syntaxis:  

FDist(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten:  

Argumenten voor FDIST
Argument Beschrijving
value De waarde waarvan u de verdeling wilt bepalen. Value mag niet negatief zijn.
degrees_freedom1 Een positief geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden van de teller wordt aangegeven.
degrees_freedom2 Een positief geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden van de noemer wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie FInv:
If prob = FDist(value, df1, df2), then FInv(prob, df1, df2) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
FDist(15, 8, 6) Retourneert 0.0019

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com