Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Drop table

Een of meer interne tabellen in QlikView kunnen op elk moment tijdens de uitvoering van een script worden verwijderd uit het gegevensmodel, en dus uit het geheugen, met behulp van de opdracht drop table.

Syntaxis:  

drop table  tablename [, tablename2 ...]

drop tables [ tablename [, tablename2 ...]

 

InformatieDe vormen drop table en drop tables worden beide geaccepteerd.

De volgende items gaan als gevolg hiervan verloren:

  • De feitelijke tabel(len).
  • Alle velden die geen onderdeel vormen van de resterende tabellen.
  • Veldwaarden in resterende velden die uitsluitend uit de te wissen tabel(len) afkomstig zijn.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
drop table Orders, Salesmen, T456a; Deze regel verwijdert drie tabellen uit het geheugen.

Tab1:

Load * Inline [

Customer, Items, UnitPrice

Bob, 5, 1.50

];

 

Tab2:

LOAD Customer, Sum( Items * UnitPrice ) as Sales

resident Tab1

group by Customer;

 

drop table Tab1;

Nadat de tabel Tab2 is gemaakt, wordt de tabel Tab1 verwijderd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com