Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Execute

De Execute-opdracht wordt gebruikt voor het uitvoeren van andere programma's terwijl gegevens worden geladen in QlikView. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van noodzakelijke conversies.

Syntaxis:  

execute commandline

Argumenten:  

Argumenten voor execute
Argument Beschrijving
commandline

Een tekst die door het besturingssysteem als een opdrachtregel kan worden geïnterpreteerd.

Execute in QlikView inschakelen

De uitvoering van Execute-opdrachten tijdens opnieuw laden is standaard uitgeschakeld in zowel QlikView Server als QlikView Desktop. U kunt de Execute-opdracht handmatig inschakelen in QlikView Server- of QlikView Desktop-installaties.

QlikView Server

U kunt Execute-opdrachten inschakelen voor QlikView Server door het bestand QlikView Batch Settings.ini aan te passen.

Doe het volgende:

  • Navigeer naar C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch en open het bestand Settings.ini.
  • Zoek de regel AllowExecuteCommand en stel de waarde in op 1 zoals hieronder weergegeven:
    AllowExecuteCommand=1

Wanneer u nu opnieuw laden van het document uitvoert vanuit de QlikView Management Console, zijn Execute-opdrachten ingeschakeld.

InformatieDe uitvoering van een Execute-opdracht is geregistreerd in het QlikView Batch-logbestand (QVB). Als u QlikView Batch-logbestanden wilt genereren wanneer u het script in QlikView Server uitvoert, opent u het bestand Settings.ini in C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\QlikTech\QlikViewBatch en voegt u de volgende markering toe:
EnableQVBLog=1

QlikView Desktop

Doe het volgende:

  • Klik op de QlikView Desktop-startpagina op het vervolgkeuzemenu Instellingen en selecteer Gebruikersvoorkeuren....
  • Selecteer op het tabblad Beveiliging de optie Script (opdrachten voor schrijven naar en uitvoeren van database toestaan) om het overschrijven van beveiligingsinstellingen in te schakelen.
InformatieDe instelling Script (opdrachten voor schrijven naar en uitvoeren van database toestaan) moet altijd zijn ingeschakeld als u Execute-opdrachten in het script wilt toestaan.
Zie: Gebruikersvoorkeuren: Beveiliging
  • Open het QlikView-document waarin u de Execute-opdracht wilt uitvoeren en open de Scripteditor door Script bewerken... te selecteren in het vervolgkeuzemenu Bestand.
  • Ga in het onderste gedeelte van het venster Scripteditor naar het tabblad Instellingen en selecteer Kan externe programma's uitvoeren.

Nu kunt u een opdracht uitvoeren in het script tijdens opnieuw laden.

Het is ook mogelijk om een opdracht uit te voeren tijdens opnieuw laden als de instelling Kan externe programma's uitvoeren niet is ingeschakeld in de instellingen voor de Scripteditor. In dat geval wordt het venster Beveiligingswaarschuwing weergegeven telkens wanneer u een script uitvoert dat een Execute-opdracht bevat. Als u de uitvoering van de Execute-opdracht in het script wilt toestaan, selecteert u Beveiliging opheffen, deze opdracht uitvoeren bij de weergegeven opties in het venster Beveiligingswaarschuwing.

InformatieDe uitvoering van een Execute-opdracht is geregistreerd in logbestanden. Als u het genereren van logbestanden wilt inschakelen wanneer u het script uitvoert in QlikView Desktop, selecteert u Documenteigenschappen... in het vervolgkeuzemenu Instellingen en selecteert u Logbestand aanmaken op het tabblad Algemeen.

Voorbeeld:  

Execute "C:\Program Files\Office12\Excel.exe";

Execute "winword macro.doc";

Execute cmd.exe /C "C:\BatFiles\Log.bat";

Informatie /C moet worden opgenomen als parameter van cmd.exe.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com