Ga naar hoofdinhoud

Store

Deze scriptfunctie maakt een QVD- of CSV-bestand.

Syntaxis:  

Store[ *fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

 

Met deze opdracht wordt een expliciet benoemd QVD- of CSV-bestand gemaakt. De opdracht kan alleen velden exporteren uit één gegevenstabel. Als velden uit diverse tabellen moeten worden geëxporteerd, moet eerst een expliciete join in het script worden opgegeven om de te exporteren gegevenstabel te maken.

De tekstwaarden worden in de indeling UTF-8 naar het CSV-bestand geëxporteerd. U kunt een scheidingsteken opgeven, zie LOAD. De store-opdracht voor een CSV-bestand ondersteunt geen BIFF-export.

Argumenten:  

Argumenten voor store
Argument Beschrijving
*fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

Een lijst van de te selecteren velden. Met een * als veldlijst worden alle velden aangeduid. 

field::= fieldname [asaliasname ]

fieldname is een tekst die identiek is aan een veldnaam in table. (Houd er rekening mee dat de veldnaam tussen rechte dubbele aanhalingstekens of vierkante haken moet staan als deze spaties of andere niet-standaardtekens bevat.)

aliasname is een alternatieve naam voor het veld, te gebruiken in het resulterende QVD- of CSV-bestand.

table Een scriptlabel representeert een reeds geladen tabel die als gegevensbron wordt gebruikt.
filename

De naam van het doelbestand inclusief een geldig pad.

  • absoluut

    Voorbeeld: c:\data\sales.qvd

  • relatief ten opzichte van het documentpad van QlikView.

    Voorbeeld: data\sales.qvd

    Als er geen pad is opgegeven, zoekt QlikView het bestand in de map die is opgegeven in de opdracht Directory. Als er geen opdracht Directory is, slaat QlikView het bestand op in de werkdirectory.

format-spec ::=( ( txt | qvd ) ) De opmaakspecificatie bestaat uit de tekst txt voor tekstbestanden, of de tekst qvd voor qvd-bestanden. Als de opmaakspecificatie wordt weggelaten, wordt qvd verondersteld.

Voorbeelden:  

Store mytable into xyz.qvd (qvd);

Store * from mytable into xyz.qvd;

Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;

Store Name as a, RegNo as b from mytable into xyz.qvd;

store mytable into myfile.txt (txt);

store * from mytable into myfile.txt (txt);

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com