Ga naar hoofdinhoud

AutoNumber

Deze opdracht maakt een uniek geheel getal aan voor elke distinctieve geëvalueerde waarde in een veld die is gevonden tijdens uitvoering van het script.

U kunt de functie autonumber - scriptfunctie in een LOAD-instructie gebruiken, maar deze bevat enkele beperkingen als u een geoptimaliseerde lading wilt gebruiken. U kunt een geoptimaliseerde lading maken door eerst gegevens te laden uit het QVD-bestand en vervolgens de instructie AutoNumber te gebruiken om de waarden om te zetten naar symboolsleutels.

Syntaxis:  

AutoNumber fieldlist [Using namespace] ]

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
veldlijst

Een door komma's gescheiden lijst van de velden waarbij de waarden moeten worden vervangen door een symboolsleutel.

U kunt de jokertekens ? en * in de veldnamen gebruiken om alle velden met overeenkomende namen op te nemen. U kunt ook * gebruiken om alle velden op te nemen. U moet veldnamen tussen aanhalingstekens plaatsen als u jokertekens gebruikt.

naamruimte

Het gebruik van naamruimte is optioneel. U kunt deze optie gebruiken als u een naamruimte wilt maken waarbij identieke waarden in verschillende velden gebruikmaken van dezelfde sleutel.

Als u deze optie niet gebruikt, hebben alle velden een afzonderlijke sleutelindex.

Beperkingen:  

Als u verschillende LOAD-instructies in het script hebt, moet u de AutoNumber-instructie achter de laatste LOAD-instructie plaatsen.

Voorbeeld:  

In dit voorbeeld vervangen we veldwaarden met symbolen voor tabelsleutels met behulp van de AutoNumber-instructie om geheugen te besparen. Het voorbeeld is kort vanwege demonstratiedoeleinden, maar zou relevant zijn bij een tabel met een groot aantal rijen.

Voorbeeldgegevens
Region Year Month Sales
North 2014 May 245
North 2014 May 347
North 2014 June 127
South 2014 June 645
South 2013 May 367
South 2013 May 221

De brongegevens worden geladen met behulp van inline-gegevens. Vervolgens voegen we een AutoNumber-instructie toe met behulp van de velden Region, Year en Month.

RegionSales: LOAD * INLINE [ Region, Year, Month, Sales North, 2014, May, 245 North, 2014, May, 347 North, 2014, June, 127 South, 2014, June, 645 South, 2013, May, 367 South, 2013, May, 221 ]; AutoNumber Region, Year, Month;

De resulterende tabel ziet er als volgt uit:

Resultatentabel
Region Year Month Sales
1 2 1 245
1 2 1 347
1 2 2 127
2 2 2 645
2 1 1 367
2 1 1 221

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com