Ana içeriğe geç

Mantıksal tablolar

Her LOAD veya SELECT deyimi bir tablo oluşturur. Normalde, Qlik Sense bunların her birinin sonucuyla bir mantıksal tablo olarak işlem yapar. Ancak, bu kurala yönelik birkaç özel durum mevcuttur:

  • İki veya daha fazla deyim aynı alan adlarına sahip tablolar ortaya çıkarırsa, bu tablolar birleştirilir ve tek bir mantıksal tablo olarak işlem yapılır.
  • Bir LOAD veya SELECT deyiminden önce aşağıdaki niteleyicilerden herhangi biri geliyorsa, veriler değiştirilir veya farklı şekilde işlem yapılır.
Mantıksal tablolar
Tablo Açıklama
concatenate

Bu tablo, başka bir adlandırılmış tabloyla veya önceden oluşturulan son mantıksal tabloyla birleştirilir (veya buna eklenir).

Daha fazla bilgi için bkz. Tabloları birleştirme ve Concatenate.

crosstable

Bu tablonun pivotlaması iptal edilir. Yani, çapraz tablo biçiminden sütun biçimine dönüştürülür.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri yükleme betiğinde çapraz tablolarla çalışma ve Crosstable.

generic

Bu tablo, birkaç başka mantıksal tabloya bölünür.

Daha fazla bilgi için bkz. Genel veritabanları ve Generic.

info

Bu tablo, mantıksal tablo olarak yüklenmez; dosyalar, sesler, URL'ler vb. gibi harici bilgilerin bağlantılarını içeren bir bilgi tablosu olarak yüklenir.

 

intervalmatch

Bu tablo (tam olarak iki sütun içermesi gerekir), belirtilen bir alanda ayrık sayılarla ilişkilendirilen sayısal aralıklar olarak yorumlanır.

Daha fazla bilgi için bkz. Aralıkları ayrık verilerle eşleme ve IntervalMatch.

join

Bu tablo, Qlik Sense tarafından başka bir adlandırılmış tabloyla veya önceden oluşturulan son mantıksal tabloyla, ortak alanlar üzerinde birleştirilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Join ve Keep ile tabloları birleştirme ve Join.

keep

Bu tablo, başka bir adlandırılmış tabloyla veya önceden oluşturulan son mantıksal tabloyla ortak olan alanlara indirgenir.

Daha fazla bilgi için bkz. Join ve Keep ile tabloları birleştirme ve Keep.

mapping

Bu tablo (tam olarak iki sütun içermelidir), diğer tablolarla asla ilişkilendirilmeyen bir eşleme tablosu olarak okunur.

Daha fazla bilgi için bkz. Birleştirmeye alternatif olarak eşlemeyi kullanma ve Eşleme .

semantic

Bu tablo bir mantıksal tablo olarak değil, örneğin öncel, ardıl ve aynı türdeki diğer nesnelere yönelik diğer referanslar gibi birleştirilmemesi gereken ilişkiler içeren bir anlamsal tablo olarak yüklenir.

Daha fazla bilgi için bkz. Semantic.

Veriler yüklendiğinde, mantıksal tablolar ilişkilendirilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!