Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kod söz dizimini ve veri yapılarını anlama

Ayıklama, dönüştürme ve yükleme

Genelde, verilerinizi uygulamaya yükleme yöntemi ayıklama, dönüştürme ve yükleme işlemiyle açıklanabilir:

 • Ayıklama

  İlk adım, veri kaynağı sisteminden verilerin ayıklanmasıdır. Kod içinde bunu tanımlamak için SELECT veya LOAD ifadelerini kullanırsınız. Bu deyimler arasındaki farklar şunlardır:

  • SELECT ifadesi, bir ODBC veri kaynağından veya OLE DB sağlayıcısından veri seçmek için kullanılır. SELECT SQL ifadesi Qlik Sense yerine veri sağlayıcısı tarafından değerlendirilir.
  • LOAD ifadesi bir dosyadan, kod içinde tanımlanmış verilerden, daha önceden yüklenmiş tablodan, web sayfasından, ardından gelen SELECT ifadesinin sonucundan veri yüklemek veya verileri otomatik olarak oluşturmak için kullanılır.
 • Dönüştürme

  Dönüştürme aşaması, istenen veri modeli yapısını türetmek için kod fonksiyonlarını ve kuralları kullanarak veriler üzerinde oynanmasını kapsar. Tipik işlemler şunlardır:

  • Yeni değerlerin hesaplanması
  • Kodlanmış değerlerin çevrilmesi
  • Alanların yeniden adlandırılması
  • Tabloların birleştirilmesi
  • Değerlerin toplanması
  • Pivotlama
  • Veri doğrulaması
 • Yükleme

  Son adımda, uygulamada tanımladığınız veri modelini yüklemek için kodu çalıştırırsınız.

Amacınız, Qlik Sense içinde verilerin etkinlikle işlenmesini sağlayan bir veri modeli oluşturmak olmalıdır. Bu genellikle, hiçbir döngüsel referans içermeyen ve makul derecede normalleştirilmiş bir yıldız şemasını veya kar tanesi şemasını (yani, her varlığın ayrı bir tabloda tutulduğu bir model) amaçlamanız gerektiği anlamına gelir. Diğer bir deyişle, tipik bir veri modeli şuna benzer:

 • Boyutlara yönelik anahtarları ve hesaplamaları yapmak için kullanılan sayıları (birim sayısı, satış miktarları ve bütçe miktarları gibi) içeren merkezi bir olgu tablosu.
 • tüm öznitelikleriyle (ürünler, müşteriler, kategoriler, takvim ve tedarikçiler gibi) boyutları içeren çevreleyen tablolar.
Bilgi notuÇoğu durumda bir görevi (örneğin, toplamalar), gerek kod dosyasında daha zengin bir veri modeli oluşturarak gerekse grafik ifadelerinde toplamaları gerçekleştirerek çözmek mümkündür. Genel bir kural olarak, veri dönüştürmelerini kod dosyasında tutarsanız daha iyi bir performans deneyimi yaşarsınız.
İpucu notuVeri modelinizi kağıt üzerinde tasarlamak iyi bir uygulamadır. Hangi verilerin ayrıştırılacağı ve hangi dönüştürmelerin yapılacağı konusunda yapıyı sağlayarak size yardımcı olacaktır.

Veri yükleme deyimleri

Veriler LOAD veya SELECT ifadeleriyle yüklenir. Bu deyimlerden her biri dahili tablo oluşturur. Tablo her zaman bir veri listesi olarak görülebilir; bu durumda her kayıt (satır), nesne türünün yeni bir örneği ve her alan (sütun), nesnenin belirli bir özniteliği veya özelliği olur.

Bu deyimler arasındaki farklar şunlardır:

 • SELECT ifadesi, bir ODBC veri kaynağından veya OLE DB sağlayıcısından veri seçmek için kullanılır. SELECT SQL ifadesi Qlik Sense yerine veri sağlayıcısı tarafından değerlendirilir.
 • LOAD ifadesi bir dosyadan, kod içinde tanımlanmış verilerden, daha önceden yüklenmiş tablodan, web sayfasından, ardından gelen SELECT ifadesinin sonucundan veri yüklemek veya verileri otomatik olarak oluşturmak için kullanılır.

Kurallar

Qlik Sense içine veri yüklerken aşağıdaki kurallar geçerlidir:

 • Qlik Sense, bir LOAD veya SELECT ifadesiyle oluşturulan tablolar arasında herhangi bir fark oluşturmaz. Bu, birkaç tablonun yüklenmesi durumunda, tabloların LOAD veya SELECT ifadeleriyle veya ikisinin bir birleşimiyle yüklenmiş olmasının fark yaratmayacağı anlamına gelir.
 • Deyimdeki veya veritabanında bulunan ilk tablodaki alanların sıralaması, Qlik Sense mantığına göre rastgeledir.
 • Alan adları, sonraki işlemde alanların tanımlanması ve ilişkilerin oluşturulması için kullanılır. Bunlar büyük/küçük harf duyarlıdır; bu da genellikle kodda alanların yeniden adlandırılmasını gerekli kılar.

Kodun yürütülmesi

Tipik bir LOAD veya SELECT ifadesi için, olayların sıralaması kabaca şu şekildedir:

 1. İfadelerin değerlendirilmesi
 2. Alanların as ile yeniden adlandırılması
 3. Alanların alias ile yeniden adlandırılması
 4. Alan adlarının nitelendirilmesi
 5. Alan adlarının eşleşmesi durumunda verilerin eşlenmesi
 6. Verilerin bir dahili tabloda depolanması

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!