Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Crosstable

crosstable yükleme öneki "çapraz tablo" veya "pivot tablo" yapılandırılmış verileri için kullanılır. Elektronik tablo kaynaklarıyla çalışılırken bu şekilde yapılandırılmış verilerle sıkça karşılaşılır. crosstable yükleme ön ekinin çıktısı ve amacı, bu tür yapıları düzenli, sütun odaklı tablo eş değerine dönüştürmektir çünkü bu yapı genellikle Qlik Sense üzerinde yapılan analizler için daha uygundur.

Bir çapraz tablo dönüşümünden sonra çapraz tablo ve eş değeri yapıda yapılandırılmış veri örneği

Solda bir çapraz tablo gösteren örnek.

Söz Dizimi:  

crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
attribute field name Transpoze edilecek yatay yönlendirmeli boyutu betimleyen istenen çıktı alanı adı (üstbilgi satırı).
data field name

Transpoze edilecek boyutun yatay yönlendirmeli verilerini betimleyen istenen çıktı alanı adı (veri değerlerinin matrisi üstbilgi satırının altındadır).

n

Genel amaçlı biçime dönüştürülecek tablodan önce gelen niteleyici alanların veya değişmeyen boyutların sayısı. Varsayılan değer 1'dir.

Bu komut dosyası fonksiyonu şu fonksiyonlar ile ilgilidir:

İlgili fonksiyonlar
Fonksiyon Etkileşim
Generic Varlık-öznitelik-değer olarak yapılandırılmış bir veri kümesini alıp bunu normal ilişkisel bir tablo yapısına dönüştürerek karşılaşılan her özniteliği yeni bir veri alanına veya sütununa ayıran bir dönüşüm yükleme ön eki.

Örnek 1 – Pivotlu satış verilerini dönüştürme (basit)

Örnek 2 – Pivotlu satış hedefi verilerini dikey bir tablo yapısına dönüştürme (ara aşama)

Örnek 3 – Pivotlu satışları ve hedef verileri dikey bir tablo yapısına dönüştürme (gelişmiş)

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!