Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri türleri

Qlik Sense; metin dizelerini, sayıları, tarihleri, zamanları, zaman damgalarını ve para birimlerini doğru şekilde işleyebilir. Bu öğeler sıralanabilir, birkaç farklı biçimde görüntülenebilir ve hesaplamalarda kullanılabilir. Bu, örneğin tarihlerin, saatlerin ve zaman damgalarının birbirine eklenebileceği ve birbirinden çıkarılabileceği anlamına gelir.

Veri temsili

Qlik Sense uygulamasında veri yorumlamasını ve sayı biçimlendirmesini anlamak için, verilerin program tarafından dahili olarak nasıl depolandığını bilmek gerekir. Qlik Sense içine yüklenen verilerin tümü, dize ve sayı olmak üzere iki temsil halinde mevcuttur.

  1. Dize temsili her zaman kullanılabilir ve liste kutularında ve diğer sayfa nesnelerinde gösterilen öğedir. Liste kutularındaki verilerin biçimlendirmesi (sayı biçimi) yalnızca dize temsilini etkiler.
  2. Sayı temsili yalnızca verilerin geçerli bir sayı olarak yorumlanabildiği durumlarda kullanılabilir. Sayı temsili, tüm sayısal hesaplamalar ve sayısal sıralama için kullanılır.

Bir alana okunan birkaç veri öğesi aynı sayı temsiline sahipse bunlar aynı değer olarak işlenir ve tümü karşılaşılan ilk dize temsilini paylaşır. Örnek: Bu sırayla okunan 1,0, 1 ve 1,000 sayılarının tümü 1 sayı temsiline ve 1,0 ilk dize temsiline sahip olur.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!