Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Join

join öneki, yüklenmiş tabloyu mevcut adlandırılmış bir tabloyla veya daha önce oluşturulmuş son veri tablosuyla birleştirir.

Veri birleştirmenin etkisi, hedef tabloyu ek bir alanlar veya öznitelikler kümesi ile; hedef tabloda zaten mevcut olanlar ile genişletmektir. Kaynak veri kümesi ile hedef tablo arasındaki varsa ortak alan adları, gelen yeni kayıtların nasıl ilişkilendirileceğini belirlemek için kullanılır. Buna yaygın olarak "doğal birleştirme" denir. Bir Qlik birleştirme işlemi; birleştirme ilişkisinin benzersizliğine ve kullanılan birleştirme türüne bağlı olarak ortaya çıkan hedef tabloda başlangıçtan daha az veya daha fazla kayıt olmasıyla sonuçlanabilir.

Dört bileştirme türü vardır:

Sol birleştirme en yaygın birleştirme türüdür. Örneğin, bir işlem veri kümeniz varsa ve bunu bir referans veri kümesiyle birleştirme istiyorsanız, normal olarak bir Left Join kullanırsınız. Önce işlem tablosunu yüklersiniz, sonra bir Left Join ön ekiyle zaten yüklü olan tabloyla birleştirerek referans veri kümesini yüklersiniz. Bir Left Join tüm işlemleri olduğu gibi tutar ve eşleşme bulunan durumlarda tamamlayıcı referans verisi alanlarını ekler.

İki veri kümenizi olduğunda ve sizi yalnızca eşleşen ilişkilendirmeler olan sonuçlar ilgilendirdiğinde Inner Join kullanmayı düşünün. Bu, gerek yüklenen kaynak verilerden gerekse hedef tablodan eşleşmesi olmayan tüm kayıtları çıkarır. Bu, hedef tablonuzda birleştirme işlemi yapılmadan öncekinden daha az kayıt bırakabilir.

Gerek hedef kayıtları gerekse gelen kayıtların tümünü tutmanız gerektiğinde bir Outer Join kullanın. Bir eşleşme bulunmadığında, kayıt seti hâlâ tutulur ancak birleştirmenin karşı tarafından alanlar doldurulmaz (null kalır).

"Type" anahtar sözcüğü çıkarılırsa varsayılan birleştirme türü dış birleştirmedir.

Bu birleştirme türü yüklenmek üzere olan tüm kayıtları tutarken birleştirme ile hedeflenen kayıtların sayısını gelen kayıtlarda bir ilişkilendirme eşleşmesi olanlarla sınırlar. Bu, sınırlı kullanımı olan bir birleştirme türüdür ve bazen zaten yüklenmiş olan kayıtlar tablosunu istenen alt kümeye indirgemek için kullanılır.

Değişik tür birleştirme işlemlerinden örnek sonuç setleri

Değişik tür birleştirme işlemlerinin ardından veri tablolarının önceki ve sonraki halini gösteren örnek sonuç setleri
Bilgi notuBir birleştirme işleminin kaynağı ile hedefi arasında ortak bir alan adı yoksa, birleştirme işlemi tüm satırların kartezyen çarpımıyla sonuçlanır. Bu "çapraz birleştirme" olarak adlandırılır.

"Çapraz birleştirme" işleminin sonuç setine örnek

Bir çapraz birleştirme işleminden sonra (herhangi bir tür birleştirme işlemini içerebilir) girdi ve çıktı verilerinin önceki ve sonraki hallerinin karşılaştırması.

Söz Dizimi:  

[inner | outer | left | right ]Join [ (tablename ) ]( loadstatement | selectstatement )

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatementveya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Bu konular bu fonksiyon ile çalışmanıza yardımcı olabilir:

İlgili konular
Konu Açıklama
Join ve Keep ile tabloları birleştirme Bu konu veri kümelerini "birleştirme" ve "tutma" kavramlarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.
Keep Keep yükleme ön eki Join ön ekine benzer, ancak kaynak ve hedef veri kümelerini birleştirmez. Bunun yerine her veri kümesini benimsenen işlem türüne göre (iç, dış, sol veya sağ) sınırlar.

Örnek 1 - Sol birleştirme: Hedef tabloyu bir referans veri kümesiyle zenginleştirme

Örnek 2 – İç birleştirme: Yalnızca eşleşen kayıtları bir araya getirme

Örnek 3 – Dış birleştirme: Örtüşen kayıt setlerini bir araya getirme

Örnek 4 – Sağ birleştirme: Hedef tabloyu ikincil bir ana veri kümesiyle kısaltma

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!