Ana içeriğe geç

Alanlar

Alanlar Qlik Sense uygulamasında verileri taşıyan başlıca varlıklardır. Bir alan tipik olarak, alan değerleri adı verilen bir dizi değeri içerir. Veritabanı terminolojisinde Qlik Sense tarafından işlenen verilerin veri dosyalarından geldiğini söyleriz. Bir dosya, her bir veri girişinin bir kayıt olduğu çeşitli alanlardan oluşur. Dosya, alan ve kayıt terimleri sırasıyla tablo, sütun ve satıra eşdeğerdir. Qlik Sense AQL mantığı yalnızca alanlarda ve bunların alan değerleri üzerinde çalışır.

Alan verileri LOAD, SELECT veya Binary deyimleri aracılığıyla kod tarafından getirilir. Bir alandaki verileri değiştirmenin tek yolu kodu yeniden yürütmektir. Gerçek alan değerleri kullanıcı tarafından düzen menüsünden veya otomasyonla yönlendirilemez. Qlik Sense içine okunduğunda, bunlar sadece mantıksal seçimler ve hesaplamalar için görüntülenebilir veya kullanılabilir.

Alan değerleri, sayısal veya alfasayısal (metin) verilerden oluşur. Sayısal değerler aslında sayısal değerler ve bunun biçimlendirilmiş geçerli metin temsili şeklindeki ikili değerlere sahiptir. Bunlardan yalnızca biçimlendirilmiş metin temsili sayfa nesneleri vs'de görüntülenir.

Bir alanın içeriği filtre bölmesi içinde temsil edilebilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!