Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Dinamik görünümlerle verileri yönetme

Dinamik görünümler, kullanıcılara hem keşfetmek istedikleri analiz kaynaklarını hem de görselleştirmelerde verilerin ne zaman yenileneceğini doğrudan denetleme yeteneği sunar.

Dinamik görünümler, seçim yapıldıkça dinamik olarak yenilenebilen grafiklerde büyük veri kümelerinin ilgili alt kümelerini sorgulamanıza ve görüntülemenize olanak sağlar. Bu, yüksek veri hacmi veya hızlı değişen veri senaryoları için güncel görselleştirmeler sağlar.

Dinamik görünümlere genel bakış

Dinamik görünümler, temel bir uygulamayı başka bir uygulamaya bağlamanıza olanak sağlar. Bu uygulamadaki ana görselleştirmeler daha sonra temel uygulamada kullanılabilir. Böylece uygulama oluşturucularının diğer uygulamalarda dinamik grafikler olarak şablon uygulamadaki ana görselleştirmeleri kullanmasına olanak sağlanır. Temel uygulamanıza ekleyebileceğiniz dinamik görünüm sayısı üzerinde bir sınır yoktur.

Dinamik görünüm ve dinamik grafikler içeren sayfa görünümü

Dört dinamik grafik görüntüleyen dinamik görünümlü bir sayfa

Dinamik görünümler üç ana bileşenden oluşur:

 • Dinamik görünümler: Şablon uygulamalara bağlanan ve uygulama oluşturucularının şablon uygulamadan temel uygulamaya ana görselleştirmeler eklemesini sağlayan, temel uygulamaya eklenen bir mekanizma.
 • Dinamik görünüm şablon uygulamaları: Bulut veritabanları gibi veri kaynaklarına bağlantılar içeren bir Qlik Sense uygulaması.
 • Dinamik grafikler: Temel uygulamalara eklenebilen ve kullanıcılar tarafından el ile yenilenebilen dinamik görünüm şablon uygulamasındaki ana görselleştirmeler.

Şablon uygulama ve temel uygulamanın aynı verileri kullanması gerekmez. Müşteri satın alımlarını kapsayan bir veri kümeniz varsa, bağıntılara bakmak için hava durumu verilerini içeren bir şablon uygulamaya dinamik görünüm ekleyebilirsiniz.

Şablon uygulamanın kaynağından sorgulanan veriler, temel uygulamanızdaki değerler kullanılarak filtrelenebiliyorsa şablon uygulamanın komut dosya kodunda bağlama ifadeleri kullanabilirsiniz. Böylece dinamik görünümün yalnızca özellikle şablon uygulamanın, veri kaynaklarından temel uygulamadaki seçimlerle ilgili olan bir veri alt kümesini sorgulamasına olanak sağlanır. Örneğin, temel uygulamadaki SalesDate alanını, şablon uygulamadaki DailyTemperatureReadingDate alanına bağlayabilirsiniz.

Temel uygulamanız toplanmış veriler içeriyorsa ve dinamik görünüm verileri aynı kaynaktan geliyor ancak temel uygulama verilerinden daha ayrıntılıysa bu alt küme özelliği kullanışlıdır (ör. temel uygulama, ürün markası ve aya göre satışı içerirken şablon uygulama, ürün adı ve güne göre satışı içerir). Şablon uygulamalara bağlama ifadeleri ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. İsteğe bağlı şablon uygulamalarda bağlama ifadeleri.

Dinamik görünümler herhangi bir veri türüyle kullanılabilir. Dinamik görünümler özellikle büyük veri hacimleriyle veya hızlı değişen veri senaryolarıyla çalışırken yararlıdır; bu durumda veritabanında veri toplamaları gerçekleştirmek daha iyidir. Böylece veri kaynağından veri aktarımlarında gecikme engellenmiş olur.

Dinamik görünümlere Varlık panelinden erişilebilir. Dinamik görünümler QMC üzerinden yöneticiler tarafından etkinleştirilir. Dinamik görünümleri etkinleştirme hakkında bilgi için bkz. İsteğe bağlı uygulamaları yönetme (yalnızca İngilizce).

Dinamik görünümler, isteğe bağlı uygulamaların oluşturulmasına benzer. Her ikisi de on-demand veriler sunar ancak dinamik görünümler, on-demand uygulamanın tamamını oluşturmak yerine sayfalardaki tek tek grafikleri kullanmanıza olanak sağlar. On-demand uygulamaları da kullanıyorsanız on-demand şablon uygulamalarınızı kullanarak dinamik görünümler oluşturabilirsiniz. On-demand uygulamaları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İsteğe bağlı uygulamalarla büyük veri yönetimi.

Dinamik görünümler

Dinamik görünüm oluşturduğunuzda bir şablon uygulama seçer ve isteğe bağlı olarak dinamik görünümün ne kadar veriye erişeceğini denetlemek için bir satır sınırı ifadesi uygularsınız. Dinamik görünüm oluşturulduktan sonra şablon uygulamadan sayfalarınıza ana görselleştirmeler ekleyebilirsiniz.

Birden çok dinamik görünüm aynı şablon uygulamayı kullanabilir. Her dinamik görünüm tek tek yenilenir. Dinamik görünümün şablon uygulama komut dosyası kodunda bağlama ifadeleri kullanılıyorsa, temel uygulamada yapılan seçimler, şablon uygulamayı kullanan her bir dinamik görünüme hangi verilerin yükleneceğini denetleyebilir. Aynı şablonu kullanan iki dinamik görünüm, iki ayrı ayrıntılı veri alt kümesinin yan yana grafiklerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Örneğin, aynı şablon uygulamayı kullanan iki dinamik görünümünüz var. Temel uygulamanın SalesDate alanından 1 Ocak 2018'i seçip tek bir dinamik görünümü yenileyebilirsiniz. Daha sonra seçimi 1 Ocak 2019 olarak değiştirebilir, diğer dinamik görünümü yenileyebilir ve dinamik grafikleri karşılaştırabilirsiniz.

Bir kullanıcı dinamik görünüm içeren bir uygulamaya eriştiğinde, bu kullanıcının İş bölümüne on-demand uygulama eklenir. Bu uygulama, güncel verilerle birlikte dinamik görünüm şablon uygulamasını içerir ve temel uygulamayı dinamik görünümle doldurmak için kullanılır. Dinamik görünüm her yenilendiğinde yeni bir sürümle değiştirilir. Kullanıcı, dinamik görünüm şablon uygulamasının sahibi değilse komut dosyası kaldırılır. Bu uygulamalar son yenilemeden 24 saat sonra silinir.

Dinamik görünümler oluşturma ve dinamik görünümleri düzenleme hakkında bilgi için bkz. Dinamik görünümlerle verileri yönetme.

Dinamik görünümleri kullanma hakkında bilgi için bkz. Dinamik görünümleri ve grafikleri kullanma.

Dinamik görünüm şablon uygulamaları

Dinamik görünüm şablon uygulaması, dinamik görünümlere veri ve ana görselleştirmeler sağlamak için kullanılan bir Qlik Sense uygulamasıdır.

Dinamik görünüm şablonlarının, temel uygulamada yapılan seçimlere dayalı veri kaynaklarında yapılan sorguları düzenlemek için kullanılan veri bağlama ifadelerini içeren bir komut dosyası olabilir. Bağlama ifadeleri genellikle Qlik Sense komut dosyaları yazma deneyimi olan kullanıcılar tarafından oluşturulur. Şablon uygulamaların, dinamik grafiklerin etkinleştirmesi sırasında sağlanan giriş parametrelerine dayalı sorgu filtresi koşulları olabilir.

Dinamik görünüm şablon uygulamasının veri modeli tamamlandıktan sonra şablon uygulamaya ana görselleştirmeler eklenebilir. Bu ana görselleştirmelere daha sonra dinamik görünümler aracılığıyla erişilebilir ve bu ana görselleştirmeler başka uygulamalara dinamik grafikler olarak eklenebilir.

Şablon uygulamalar oluşturma hakkında bilgi için bkz. İsteğe bağlı şablon uygulama oluşturma.

Dinamik grafikler

Dinamik grafikler, dinamik görünümün şablon uygulamasının ana grafiklerinden türetilir. Dinamik grafikler, dinamik görünümler kullanılarak diğer uygulamaların sayfalarına eklenebilir. Diğer Qlik Sense grafiklerinden farklı olarak kullanıcılar, dinamik görünümdeki kaynak verilerin grafiklerdeki bir yenileme seçeneği kullanılarak ne zaman yenileneceğini denetleyebilir. Dinamik görünümün verileri, bağlama ifadeleri tarafından denetlendiğinde Qlik Sense, temel uygulamanın seçim durumunu izler. Temel uygulamanın seçim durumu her değiştiğinde dinamik görünümün her grafiğinde bir eski veri simgesi görüntülenir; böylece dinamik görünümün sınır alanları için ayarlanan yeni değer, artık görünümün son yenilemesi için kullanılan değerlerle eşleşmez.

Dinamik grafikleri kullanma hakkında bilgi için bkz. Dinamik görünümleri ve grafikleri kullanma.

Dinamik görünüm sınırlamaları

Dinamik görünümler için şu sınırlamalar vardır:

 • Hikayeler ile dinamik görünümler desteklenmez. Hikayelere dinamik grafiklerin anlık görüntülerini ekleyebilirsiniz ancak anlık görüntüleri, dinamik grafiğin kaynağına gitmek için kullanamazsınız.
 • Qlik NPrinting. ile dinamik görünümler desteklenmez.
 • Dinamik görünümler, Gösterge paneli paketi ve Görselleştirme paketi uzantılarını destekler. Başka uzantılar desteklenmez.
 • Dinamik görünüm sahipliği, uygulama sahipliği ile değişmez.
 • Yönetilen bir alandaki uygulamalarda dinamik görünümler oluşturulamaz.
 • Qlik Sense Desktop hizmetinde dinamik görünümler desteklenmez.
 • Dinamik grafikler bir kapsayıcıya yerleştirilemez.
 • Kapsayıcılar ve kafes türü kapsayıcılar dinamik görünümlerde ana grafik olarak desteklenmez.
 • Anonim kullanıcılar için dinamik görünümler desteklenmez.

Klasörler ve dinamik görünümler

Erişiminiz olan tüm uygulamalara dinamik görünümler oluşturabilirsiniz. Klasörlerdeki yayınlanan uygulamalarınıza ve İş bölümündeki yayınlanmayan uygulamalarınıza dinamik görünümler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, erişiminiz olan klasörlerdeki diğer kullanıcıların sahip olduğu yayınlanan uygulamalara dinamik görünümler de oluşturabilirsiniz.

Dinamik görünümü olan bir uygulamaya erişimi olan kullanıcılar, şablon uygulamaya erişimleri olmasa bile dinamik görünümü kullanabilir.

Dinamik görünümler yayınlanan uygulamalara eklenemez. Uygulamalar yeni dinamik görünümler eklemek için çoğaltılabilir ve yeniden yayınlanabilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!