Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri yükleme düzenleyicisini kullanma

Veri yükleme düzenleyicisinden veri yükleme komut dosyaları oluşturun ve çalıştırın ve veri kaynaklarına bağlantılar oluşturun. Verileri yüklediğinizde, bunlar analiz için uygulama tarafından kullanılabilir.

Veri yükleme düzenleyicisini açmak için gezinme çubuğundaki Hazırla sekmesi altında Veri yükleme düzenleyicisi'ne tıklayın.

Veri yükleme düzenleyicisi

Ana bölümün seçili olduğu ve varsayılan SET deyimini gösteren veri yükleme düzenleyicisi.

Araç Çubuğu

Veri yükleme düzenleyicisi için en sık kullanılan komutları içeren araç çubuğu.

Veri yükleme komut dosyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için bk. Kod dosyasını kaydetme, Veri kod dosyasında hata ayıklama ve Verileri yüklemek için kodu çalıştırma.

Veri bağlantıları

Veri bağlantıları altında, sık kullandığınız veri kaynaklarının (veritabanları veya uzak dosyalar) kısayollarını kaydedebilirsiniz. Bu aynı zamanda yüklenecek verileri seçmeye başladığınız yerdir.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynaklarına bağlanma ve Veri yükleme düzenleyicisinde veri seçme.

Metin düzenleyicisi

Metin düzenleyicisinde kodu yazabilir ve düzenleyebilirsiniz. Her kod satırı numaralandırılır ve koda söz dizimi bileşenleriyle renk kodlaması uygulanır. Metin düzenleyicisi araç çubuğu Ara ve değiştir, Yardım modu, Geri al ve Yinele için komutlar içerir. İlk kod isteğe bağlı olarak düzenleyebileceğiniz önceden tanımlı bölgesel değişken ayarları (örneğin, SET ThousandSep=) içerir.

Kod hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri kod dosyasını düzenleme ve Kod söz dizimine genel bakış.

Bölümler

Kodunuzu, okunmasını ve korunmasını kolaylaştırmak için bölümlere ayırın. Bölümler üstten alta doğru yürütülür.

Veri ekle'yi kullanarak veri eklediyseniz verileri yüklemek için gerekli kodu içeren Otomatik oluşturulan bölüm adlı bir veri kod dosyası bölümünüz olacaktır.

Daha fazla bilgi için bkz. Kodu düzenleme.

Çıktı

Çıkış, kod yürütmesi sırasında oluşturulan tüm mesajları ve otomatik kaydetme durumunu görüntüler.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!