Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri Yöneticisi ile veri yükleme ve yönetme

Verileri uygulamanızda kullanabilmeniz için Veri yöneticisi'ne veri yükleyin ve yönetin.

Veri yöneticisinde iki görünüm bulunur:

 • İlişkilendirmeler görünümü İlişkiler

  Tablolar arasında ilişkilendirmeler oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

 • Tablo Tablolar

  İster Veri ekle seçeneğini kullanarak eklemiş ister veri komut dosyası ile yüklemiş olun, uygulamadaki tüm veri tabloları için genel bir görünüm alırsınız. Her tablo; tablo adı, veri alanı sayısı ve veri kaynağının adı ile görüntülenir.

Veri tablosunu önizleme

Bir tabloyu, hangi sütunları içerdiğini ve verilerin örnek bir kümesini görmek için ön izleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 • Ön izlemek istediğiniz veri tablosunu seçin.

Tablo veri kümesinin bir önizlemesi görüntülenir.

Yeni bir veri tablosu ekleme

Uygulamanıza hızla bir veri tablosu ekleyebilirsiniz. Veri yöneticisi'ni açıp Ekle üzerine tıklayın. menü altında Veri ekle seçeneğine de tıklayabilirsiniz.Yeni bir uygulama oluştururken de veri eklemeniz istenir.

Aşağıdaki veri kaynaklarından veri ekleyebilirsiniz:

Veri kaynakları
Veri kaynağı Açıklama
Uygulama İçi

Uygulamanızda kullanılabilir olan veri kaynaklarından seçin. Bunlar uygulamanıza eklediğiniz dosyalar olabilir.

Dilerseniz veri kaynağını oluşturduktan sonra Elle giriş özelliğini kullanarak verileri kaynağa elle de ekleyebilirsiniz.

Dosya konumları

Bir ağ sürücüsündeki, örneğin yöneticiniz tarafından tanımlanmış bir sürücüdeki dosyalardan seçim yapın.

Veri bağlantıları

Siz veya bir yönetici tarafından tanımlanmış mevcut veri bağlantılarından seçim yapın.

Veri tablosunu düzenleme

Veri ekle ile eklediğiniz tüm veri tablolarını düzenleyebilirsiniz. Veri tablosundaki tabloyu ve alanları yeniden adlandırabilir ve veri kaynağındaki alanları güncelleyebilirsiniz. Ayrıca hesaplanan bir alan eklenebilir ve tarih ve saat biçimleri ayarlanabilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Düzenlemek istediğiniz veri tablosunda Düzenle seçeneğine tıklayın.

  Veri tablosu düzenleyici açılarak istediğiniz düzenlemeleri ve dönüşümleri gerçekleştirmenizi sağlar.

 2. Geri dönmek için Kapat'a tıklayın.

Tablo artık Güncelleme bekleniyor ile işaretlenmiştir ve değişiklikler uygulama verilerine bir sonraki yeniden veri yüklenişinde uygulanır.

Tabloyu düzenleme

Bilgi notuYalnızca Veri ekle ile eklenen veri tablolarını düzenleyebilirsiniz. Kod dosyası kullanılarak yüklenen bir tabloda Düzenle seçeneğine tıklarsanız veri yükleme düzenleyicisi açılır. Veri yükleme düzenleyicisini kullanma

Veri tablosunu silme

Yalnızca Veri ekle ile eklenen veri tablolarını silebilirsiniz. Kod dosyası kullanılarak yüklenen veri tabloları, yalnızca veri yükleme düzenleyicisinde kod düzenlenerek kaldırılabilir.

Aşağıdakileri yapın:

 • Silmek istediğiniz veri tablosunda Sil seçeneğine tıklayın.

Tablo, Silme bekleniyor olarak işaretlenmiştir ve verileri bir sonraki yeniden yükleyişinizde kaldırılacaktır.

Geri al ve Yinele seçeneğine tıklayarak silme eylemlerinizi geri alabilir ve yineleyebilirsiniz.

Uyarı notuBir görselleştirmede veri tablosundaki alanları kullandıysanız veri tablosunun kaldırılması uygulamada bir hata gösterilmesine neden olacaktır.

Veri tablosu ilişkilendirmelerini yönetme

İlişkilendirilmesi gereken birkaç tablo eklediğinizde, en ideal durum tabloların farklı tablolarda aynı adlara sahip anahtar alanlarıyla ilişkilendirilmesidir. Böyle bir durumda, bunları Veri ekle'nin veri profili oluşturmayı devre dışı bırakma seçeneğiyle Qlik Sense uygulamasına ekleyebilirsiniz; bunun sonucunda doğru şekilde ilişkilendirilmiş tablolara sahip bir veri yapısı elde edilecektir.

Veri kaynaklarınız ideal değilse birkaç ilişkilendirme sorunu olabilir.

 • İki farklı tablodan farklı alan adına sahip aynı verileri içeren iki alan yüklediyseniz tabloları ilişkilendirmek için alanlara aynı adı vermek iyi bir fikir olabilir.
 • İki farklı tablodan benzer alan adlarına sahip farklı veriler içeren iki alan yüklediyseniz alanları ayrı alanlar olarak yüklemek için alanların en azından birini yeniden adlandırmanız gerekir.
 • Birden fazla ortak alan içeren iki tablo yüklediyseniz.

Verilerinizi ilişkilendirmek istiyorsanız, veri profili oluşturma özelliği etkin durumdayken Veri ekle seçeneğini kullanmanızı öneririz. Varsayılan seçenek budur. Veri Ekle sayfasının sağ alt köşesindeki Veri ekle düğmesinin yanında bulunan More simgesine tıklayarak bu ayarı doğrulayabilirsiniz.

Qlik Sense, tablo ilişkilendirmesini çözmenize yardımcı olmak için yüklemek istediğiniz verilerin profilini oluşturur. Mevcut hatalı ilişkilendirmeler ve olası doğru ilişkilendirmeler vurgulanır ve verilerin analizine göre ilişkilendirilecek alanı seçebilmeniz için size destek verilir.

Tablo ilişkilendirmelerini iki farklı yolla yönetebilirsiniz:

 • Veri yöneticisindeki İlişkilendirmeler görünümü İlişkilendirmeler görünümünde.

  İçgörü Danışmanı önerilerine göre ilişkilendirmeler oluşturabilir veya bir veya daha fazla alana göre özel ilişkilendirmeler oluşturabilirsiniz.

  Veri ilişkilendirmelerini yönetme

 • Tablo düzenleyicisinde İlişkilendir seçeneği kullanılarak.

  Birkaç alanı temel alan özel ilişkilendirmeler ve bileşik anahtar ilişkilendirmeleri oluşturabilirsiniz.

  Diğer tablolarla ilişkilendirmeleri yönetme

Bilgi notuVeri eklerken veri profili oluşturmayı devre dışı bırakırsanız Qlik Sense, tabloları ortak alan adlarına göre otomatik olarak ilişkilendirir.

Değişiklikleri uygulama ve verileri yeniden yükleme

Veri yöneticisi'nde yaptığınız değişiklikler, siz verileri yeniden yükleyene dek uygulamada kullanılamayacaktır. Verileri yeniden yüklediğinizde, değişiklikler uygulanır ve eklediğiniz tüm yeni veriler dış veri kaynaklarından yüklenir. Önceden yüklediğiniz veriler yeniden yüklenmez.

Veri yöneticisi alt bilgisindeki yeniden yükle düğmesini kullanarak dış veri kaynaklarındaki tüm verileri yeniden yükleyebilirsiniz.

Veri yöneticisi alt bilgisi.

yeniden yükle düğmesi, seçilen tablo için tüm verileri yeniden yükler. Uygulamada bulunan tüm tablolardaki verilerin tümü yeniden yüklemez.

Veri yöneticisindeki veriler uygulama verileri ile eşitlenmemişse Veri yükle düğmesi yeşil görünür. İlişkilendirmeler görünümünde tüm yeni veya güncelleştirilmiş tablolar bir * sembolüyle, silinen tablolarsa grinin daha açık bir tonuyla gösterilir. Tablolar görünümünde tüm yeni, güncelleştirilmiş veya silinmiş tablolar maviyle vurgulanır ve tablonun durumunu gösteren bir simge görüntülenir:

 • Silme bekleniyor Sil ile işaretli tablolar silinecektir.
 • Güncelleme bekleniyor yeniden yükle ile işaretli tablolar eklenen, yeniden adlandırılan veya kaldırılan alanlarla güncellenecektir ya da tablo yeniden adlandırılacaktır.
 • Ekleme bekleniyor  ile işaretli tablolar eklenecektir.

Aşağıdakileri yapın:

 • Uygulamadaki değişiklikleri yüklemek için Verileri yükle'ye tıklayın.

Uygulama verileri, Veri yöneticisinde yaptığınız değişikliklerle güncellenmiştir.

Değişiklikleri uygulamak ve seçilen tablodaki tüm verileri dış veri kaynaklarından yeniden yüklemek için:

 • Veri yöneticisi alt bilgisinde yeniden yükle düğmesine tıklayın.

Veri yöneticisi'nde eylemleri Geri alma ve Yineleme

Veri yöneticisi'nde düzenleme yaparken, Geri al ve Yinele seçeneklerine tıklayarak ya da Ctrl + Z ve Ctrl + Y klavye kısayollarını kullanarak eylemlerinizi geri alabilir veya yineleyebilirsiniz.

Eylem günlüğü şunları yaparsanız temizlenir:

 • Örneğin tabloya genel bakıştan İlişkilendirmeler'e giderek görünümü değiştirme.
 • Verileri yükleme.
 • Veri yöneticisi'ni kapatma.

Veri yöneticisinde tablo dönüştürmeyle ilgili ayrıntıları görüntüleme

Ayrıntılar diyalog penceresinde, bir tablodaki Veri yöneticisinde yer alan uygulamaları, gerçekleştirilen dönüştürme işlemlerini ve bunların sırasını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar diyalog penceresi, İlişkilendirmeler ve Tablo görünümlerinde kullanılabilir.

Ayrıntılarda, seçili tabloda yapılan geçerli işlemler ve dönüştürme işlemleri görüntülenir. Bu bir tablonun kaynağını, yapılan geçerli değişiklikleri ve bu değişikliklerin yapılma sırasını gösterir. Ayrıntılar, bir tablonun geçerli durumuna gelmesindeki adımları daha kolay anlayabilmenizi sağlar. Örneğin, Ayrıntıları, tabloların birleştirilme sırasını görmek için kullanabilirsiniz.

Veri yöneticisi'nde tablo ve alan dönüştürmeyle ilgili ayrıntıları görüntüleme

Veri yöneticisi ve veri kod dosyası arasındaki etkileşim

Veri yöneticisi'nde veri tabloları eklediğinizde, veri kod dosyası kodu oluşturulur. Veri yükleme düzenleyicisinin Otomatik oluşturulan bölümünde kodu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca oluşturulan kodun kilidini kaldırmayı ve kodu düzenlemeyi de seçebilirsiniz; ancak bunu yaptığınızda, veri tabloları artık Veri yöneticisi'nde yönetilmeyecektir.

Varsayılan olarak, kod dosyasında tanımlanan veri tabloları Veri yöneticisi'nde yönetilmez. Yani, verilere genel bakışta tabloları görebilirsiniz, ancak Veri yöneticisi'nde tabloları silemez veya düzenleyemezsiniz ve ilişkilendirme tavsiyeleri kodla yüklenen tablolar için sağlanmaz. Ancak kodlanmış tablolarınızı Veri yöneticisi ile eşitlerseniz, bunlar Veri yöneticisi'ne yönetilen kodlanmış tablolar olarak eklenir.

Uyarı notu

Tabloları eşitlediyseniz, başka bir sekmede Veri yöneticisi açıkken veri yükleme düzenleyicisinde değişiklik yapmamalısınız.

Eşitlenmiş tablolar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kodlanmış tabloları Veri yöneticisi'nde eşitleme.

Kod bölümleri ekleyebilir ve Veri yöneticisi'nde oluşturulan veri modeliyle gelişen ve etkileşim kuran kod oluşturabilirsiniz, ancak dikkatli olmanız gereken bazı noktalar vardır. Yazdığınız komut dosyası kodu, Veri yöneticisi veri modeliyle çakışabilir ve aşağıdaki gibi durumlarda sorunlara yol açabilir:

 • Kodda Veri yöneticisi ile eklenen tabloların yeniden adlandırılması veya kaldırılması.
 • Alanların Veri yöneticisi ile eklenen tablolardan kaldırılması.
 • Veri yöneticisi ile eklenen tablolar ve kodda yüklenen tablolar arasında birleştirme.
 • Veri yöneticisi ile eklenen tablolardaki alanlarla Qualify deyiminin kullanılması.
 • Kodda Resident kullanılarak Veri yöneticisi ile eklenen tabloların yüklenmesi.
 • Oluşturulan kod bölümünün ardından komut dosyası kodu eklenmesi. Veri modelinde meydana gelen değişiklikler Veri yöneticisinde yansıtılmaz.

Veri yükleme komut dosyasını düzenleme hakkında daha fazla bilgi için bk. Veri kod dosyasını düzenleme.

Veri yöneticisinde tabloları birleştirme

Birleştirme işlemi, iki tabloyu birleştirilmiş alanlara sahip tek bir tablo biçiminde birleştirir. İçerik birleştirilerek, içerik paylaşan ayrı tablo ve alan sayısı azaltılmış olur. Veri yöneticisindeki tablolar, otomatik olarak veya zorla birleştirilebilir.

Daha fazla bilgi için bk. Veri yöneticisinde tabloları birleştirme.

Tablolar görünümünde ve İlişkiler görünümünde birleştirilmiş tablo.

Birleştirilmiş tablo.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!