Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

İsteğe bağlı uygulamalarla büyük veri yönetimi

İsteğe bağlı uygulamalar, Qlik Sense Enterprise uygulamasında büyük veri kaynakları yüklemenize ve bunları analiz etmenize imkan tanır. Bir büyük veri mağazasının tamamını aynı anda analiz etmek oldukça verimsiz bir işlemdir. Bununla birlikte, örnek görselleştirmeler oluşturmak için tüm veriler keşfedilebilir olmalıdır. Qlik Sense isteğe bağlı uygulamaları, kullanıcılara büyük veri mağazalarının toplu görünümlerini sunar ve ayrıntılı analiz için ilgili veri alt kümelerini yükleme olanağı tanır.

İsteğe bağlı uygulamalar, veri keşfi için olası kullanım örneklerini genişleterek iş kullanıcılarına büyük veri kaynaklarında ilişkisel analiz gerçekleştirme imkanı tanır. İsteğe bağlı uygulamalar, kullanıcılara öncelikle hakkında bilgi keşfetmek istedikleri verileri seçme ve sonra bu verileri, Qlik uygulamasının tam bellek içi özellikleriyle analiz edebilecekleri bir isteğe bağlı uygulamayı etkileşimli olarak oluşturma olanağı sunar.

İsteğe bağlı uygulama bileşenleri

Qlik Sense uygulaması, büyük verilerin toplanmış görünümlerini sunan seçim uygulamaları sayesinde büyük veri kaynaklarının yüklenmesini yönetir ve kullanıcının daha ayrıntılı verileri analiz etmesini sağlar. Her seçim uygulamasında, isteğe bağlı uygulamaları oluşturmada temel alınan bir veya daha fazla şablon uygulama için isteğe bağlı uygulama navigasyon bağlantıları bulunur. Navigasyon bağlantılarının ve şablon uygulamaların özellikleri, isteğe bağlı uygulamalara yüklenen verilerin şeklini ve hacmini sıkı şekilde kontrol edebilmenizi sağlar.

Sıklıkla değişen veri kümelerini izlemek için şablon uygulamadan tekrar tekrar yeni uygulamalar oluşturulabilir. Verilere seçim uygulamasında yapılan seçimlere göre filtre uygulanırken, isteğe bağlı uygulamanın içeriği temel veri kaynağından dinamik olarak yüklenir. Değişmekte olan veriler üzerinde yeni analizler gerçekleştirmek için aynı isteğe bağlı uygulama birden çok kez oluşturulabilir.

Bilgi notuİsteğe bağlı uygulamaların oluşturulması İsteğe bağlı uygulama hizmeti tarafından denetlenir. Bu hizmet varsayılan olarak devre dışıdır. Seçim uygulamaları ile şablon uygulamaların bağlanabilir hale gelmesi ve isteğe bağlı uygulamalar oluşturulabilmesi için bu hizmetin etkinleştirilmesi gerekir. İsteğe bağlı uygulama hizmeti Qlik Yönetim Konsolu uygulamasında yönetilir.

Daha fazla bilgi için bkz. İsteğe bağlı uygulamaları yönetme (yalnızca İngilizce).

İsteğe bağlı uygulama bileşenleri arasındaki ilişkiler

İsteğe bağlı uygulama bileşenleri.

İsteğe bağlı uygulamalar oluşturma

İsteğe bağlı seçim uygulamaları ve şablon uygulamalar özel yükleme komut dosyaları gerektirdiğinden, bunlar genellikle Qlik Sense yükleme komut dosyaları yazma deneyimine sahip kullanıcılar tarafından oluşturulur. Örneğin, isteğe bağlı seçim uygulamalarının verileri makul bir boyut ayrıntısı düzeyiyle yüklemesi gerekir. İsteğe bağlı şablon uygulamalar, veri kaynakları üzerinde gerçekleştirilen sorguları formülleştirmek için kullanılan veri bağlama ifadelerine sahip yükleme komut dosyaları içerir.

Bir seçim uygulaması birden çok şablon uygulamasına bağlanabilirken, tek bir şablon uygulamaya birden çok seçim uygulaması tarafından bağlanılabilir. Bununla birlikte, şablon uygulamanın veri bağlama ifadelerinin, ona bağlanan seçim uygulamalarındaki alanlara karşılık gelmesi gerekir. Bu nedenle, seçim uygulamaları ve şablon uygulamalar, genellikle birbiriyle ilişkili olarak ve çoğunlukla aynı deneyimli komut dosyası yazarı tarafından oluşturulur.

Bilgi notuProgramData\Qlik\Examples\OnDemandApp\sample konumundaki Qlik Sense Enterprise yüklemesine, isteğe bağlı seçim uygulaması ve şablon uygulama örnekleri eklenmiştir.

Navigasyon bağlantıları oluşturma, şablon uygulamasında karşılık gelen bağlamaları olan seçim uygulamasındaki alanları anlamayı gerektirir. Bunun nedeni her bir navigasyon bağlantısının, toplam ayrıntı kaydı sayısını hesaplayan bir ifadeyi gerektirmesidir. Bu toplam, seçim uygulamasında seçim durumu aracılığıyla erişilebilir olan toplam kaydı temsil eder. Bu ifadenin oluşturulması için kullanıcının, seçim uygulamasındaki alanları kullanarak şablon uygulamanın toplam kayıt sayısını nasıl hesaplayacağını bilmesi gerekir.

İsteğe bağlı uygulama oluşturma

Bir kullanıcının seçim uygulamalarını kullanarak isteğe bağlı uygulamalar oluşturması için komut dosyasını anlamasını gerektirmez. İsteğe bağlı uygulama navigasyon bağlantısı oluşturulduktan sonra, kullanıcı bu navigasyon bağlantısını seçim uygulamasının Uygulama navigasyonu sütununa sürükleyerek bir uygulama navigasyon noktası oluşturabilir. Daha sonra navigasyon noktasından isteğe bağlı uygulamalar oluşturulur.

Navigasyon bağlantısındaki ifadeden alınan maksimum satır hesaplaması gerekli aralık içinde olursa, navigasyon bağlantıları isteğe bağlı uygulama oluşturmak için uygun hale gelir. Bu noktada kullanıcı bir isteğe bağlı uygulama oluşturabilir. Ayrıca, kullanıcı başka bir dizi seçim gerçekleştirip bu farklı seçimleri temel alan ek uygulamalar oluşturabilir.

İsteğe bağlı uygulamalar

Navigasyon bağlantılarından oluşturulabilecek isteğe bağlı uygulama sayısı sınırlıdır. Oluşturulabilecek en fazla uygulama sayısına ulaşıldığında, navigasyon noktasından uygulama oluşturan kullanıcının, yeni bir isteğe bağlı uygulama oluşturmadan önce mevcut uygulamalardan birini silmesi gerekir. En fazla oluşturulan uygulama sayısı, isteğe bağlı uygulama navigasyon bağlantısına uygulanır. Navigasyon bağlantısından bir isteğe bağlı uygulama navigasyon noktası oluşturulmuşsa, bu navigasyon noktası en fazla sayıda uygulama oluşturabilir. Aynı navigasyon bağlantısından birden fazla navigasyon noktası oluşturulursa, bu noktaların toplam sayısı navigasyon bağlantısının oluşturabileceği en fazla küme sayısı ile sınırlıdır.

Navigasyon bağlantıları, oluşturulan uygulamalar için bir elde tutma süresi de ayarlar. Elde tutma dönemi sona eren isteğe bağlı uygulamalar otomatik olarak silinir.

İsteğe bağlı uygulamaları yayımlama

Çoğu kullanıcı isteğe bağlı uygulamaları ve seçim uygulamalarını bunlar yayımlandıktan sonra kullanır. Seçim uygulamaları bir klasörde yayımlandığında, ilgili klasörde uygun izinlere sahip olan kullanıcılar bu uygulamaları kullanarak toplu seçimler yapabilir ve seçim uygulamalarına dahil edilen navigasyon noktalarından isteğe bağlı uygulamalar oluşturabilir. Tüm yayımlanmış uygulamalarda olduğu gibi, bunlar da yayımlandıktan sonra değiştirilemez. Örneğin, bir kullanıcının navigasyon noktaları ekleyebilmesi için seçim uygulamasının bir kopyasını oluşturması gerekir.

Çoğu durumda, kullanıcılar yalnızca oluşturulmuş isteğe bağlı uygulamaları kullanır. Oluşturulan her uygulama ayrı olarak yayımlanabilir. Aslına bakılırsa uygulama navigasyon bağlantısı, kendinden oluşturulan uygulamaların otomatik olarak belirli bir klasöre yayımlanacağını belirtebilir. Aslına bakılırsa uygulama navigasyon bağlantısı, kendinden oluşturulan uygulamaların otomatik olarak belirli bir klasöre yayımlanacağını belirtebilir. Daha sonra, kullanıcılar uygulamanın yayımlandığı klasörde bu oluşturulan isteğe bağlı uygulamaların yüklendiği seçili veri dilimlerini keşfedebilir.

İsteğe bağlı uygulamaların avantajları

İsteğe bağlı uygulamalar, iş kullanıcıları ve BT departmanlarının büyük veri ortamlarından çeşitli yollarla değer elde etmesine yardımcı olur. İsteğe bağlı uygulamalar:

 • Kullanıcılara uygulamalarını dönem, müşteri segmenti veya coğrafya gibi alanlardan oluşan bir veri alt kümesiyle etkileşimli olarak doldurma imkanı tanıyan bir “alışveriş listesi” deneyimi sağlar.
 • Bellekte barındırılan görünmez bir alt kümede tam Qlik Sense işlevselliği sağlar.

  Buna karşılık, büyük veri kaynaklarını da yönetebilen Direct Discovery, tüm ilgili verileri bellekte tutmaz. Direct Discovery sayesinde hesaplama verileri yürütmeye kadar kaynakta kalır.

  Daha fazla bilgi için bkz. ile büyük veri kümelerine erişimDirect Discovery.

 • BT’nin uygulama boyutu üst sınırını yönetmesine imkan tanır ve uygulamaları veri hacmine veya boyutsal seçimlere göre çağırır.
 • SAP HANA’daki Teradata Aster, MapR, SAP BEx ve PLACEHOLDER fonksiyonu gibi SQL olmayan veri kaynaklarına erişim sağlar.

  SQL olmayan sorgular gerçekleştirme, yalnızca SQL veri kaynaklarıyla kullanılabilen Direct Discovery ile zıtlık gösterir.

 • Özelleştirilebilen SQL ve yükleme komut dosyası oluşturmaya imkan tanır.
 • Tüm durumlarda bölüm erişimine izin verir.

Sınırlamalar

İsteğe bağlı uygulamalarla Qlik NPrinting. kullanamazsınız.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!