Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kodlarla veri yükleme ve dönüştürme

Qlik Sense, çeşitli veri kaynaklarına bağlanmak ve bunlardan veri almak için Veri yükleme düzenleyicisi yönetilen veri komut dosyasını kullanır. Veri kaynağı bir veri dosyası olabilir; örneğin, bir Excel dosyası veya .csv dosyası. Veri kaynağı bir veritabanı da olabilir; örneğin, bir Google BigQuery veya Salesforce veritabanı.

Veri yöneticisi kullanılarak da veriler yüklenebilir ancak veri yükleme komut dosyası oluşturmak, düzenlemek ve çalıştırmak istediğinizde veri yükleme düzenleyicisi kullanmanız gerekir.

Kodun içinde, yüklenecek alanlar ve tablolar belirtilir. Kodlama temel olarak veri kaynaklarınızdan hangi verilerin yükleneceğini belirtmek için kullanılır. Kod deyimleri kullanarak da veri yapısını yönlendirebilirsiniz.

Veri yüklemesi sırasında, Qlik Sense verileri ilişkilendirmek için farklı tablolardan ortak alanları (anahtar alanlar) tespit eder. Uygulamada verilerin elde edilen veri yapısı, veri modeli görüntüleyicisinde izlenebilir. Veri yapısındaki değişiklikler, tablolar arasında farklı ilişkilendirmeler elde etmek için alanlar yeniden değiştirilerek gerçekleştirilebilir.

Veri Qlik Sense içine yüklendikten sonra, uygulamada depolanır.

Qlik Sense içinde analiz her zaman, uygulamanın veri kaynaklarına doğrudan bağlı olmadığı bir sırada gerçekleşir. Bu nedenle, verileri yenilemek için kodu çalıştırarak verileri yeniden yüklemeniz gerekir.

Veri yöneticisi ve veri kod dosyası arasındaki etkileşim

Veri yöneticisi'nde veri tabloları eklediğinizde, veri kod dosyası kodu oluşturulur. Veri yükleme düzenleyicisinin Otomatik oluşturulan bölümünde kodu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca oluşturulan kodun kilidini kaldırmayı ve kodu düzenlemeyi de seçebilirsiniz; ancak bunu yaptığınızda, veri tabloları artık Veri yöneticisi'nde yönetilmeyecektir.

Varsayılan olarak, kod dosyasında tanımlanan veri tabloları Veri yöneticisi'nde yönetilmez. Yani, verilere genel bakışta tabloları görebilirsiniz, ancak Veri yöneticisi'nde tabloları silemez veya düzenleyemezsiniz ve ilişkilendirme tavsiyeleri kodla yüklenen tablolar için sağlanmaz. Ancak kodlanmış tablolarınızı Veri yöneticisi ile eşitlerseniz, bunlar Veri yöneticisi'ne yönetilen kodlanmış tablolar olarak eklenir.

Uyarı notu

Tabloları eşitlediyseniz, başka bir sekmede Veri yöneticisi açıkken veri yükleme düzenleyicisinde değişiklik yapmamalısınız.

Eşitlenmiş tablolar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kodlanmış tabloları Veri yöneticisi'nde eşitleme.

Kod bölümleri ekleyebilir ve Veri yöneticisi'nde oluşturulan veri modeliyle gelişen ve etkileşim kuran kod oluşturabilirsiniz, ancak dikkatli olmanız gereken bazı noktalar vardır. Yazdığınız komut dosyası kodu, Veri yöneticisi veri modeliyle çakışabilir ve aşağıdaki gibi durumlarda sorunlara yol açabilir:

  • Kodda Veri yöneticisi ile eklenen tabloların yeniden adlandırılması veya kaldırılması.
  • Alanların Veri yöneticisi ile eklenen tablolardan kaldırılması.
  • Veri yöneticisi ile eklenen tablolar ve kodda yüklenen tablolar arasında birleştirme.
  • Veri yöneticisi ile eklenen tablolardaki alanlarla Qualify deyiminin kullanılması.
  • Kodda Resident kullanılarak Veri yöneticisi ile eklenen tabloların yüklenmesi.
  • Oluşturulan kod bölümünün ardından komut dosyası kodu eklenmesi. Veri modelinde meydana gelen değişiklikler Veri yöneticisinde yansıtılmaz.

Veri yükleme komut dosyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri kod dosyasını düzenleme.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!