Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Semantic

semantic yükleme ön eki; Qlik Sense içinde ağaç yapıları, kendi kendine başvuran üst öğe-alt öğe yapılı veriler ve/veya bir graf ile betimlenebilen veriler gibi ilişkisel verileri birleştirmek ve yönetmek için kullanılabilecek özel bir alan türü oluşturur.

semantic yükleme ön ekinin Hierarchy ve HierarchyBelongsTo ön eklerine benzer şekilde çalışabileceğini unutmayın. Üç ön ek de etkili ön uç çözümlerinde ilişkisel verilerde çapraz geçiş için yapım parçaları olarak kullanılabilir.

Söz Dizimi:  

Semantic( loadstatement | selectstatement)

Semantik yükleme; aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi her birinin neyi temsil ettiği katı bir şekilde tanımlanmış en az üç veya dört sıralı alan genişliğinde bir girdi bekler:

Semantik yükleme alanları
Alan adı Alan açıklaması
1. Alan: Bu etiket, aralarında bir ilişki olan ilk iki nesnenin bir gösterimidir.
2. Alan: Bu etiket, birinci ve ikinci nesne arasındaki "ileri yönde" ilişkiyi açıklamak için kullanılır. İlk nesne bir alt öğe ve ikinci nesne bir üst öğe ise, alt öğeden üst öğeye olan ilişkiyi izliyormuşsunuz gibi "üst öğe" veya “üst öğesi” ifadesini kullanan bir ilişki sekmesi oluşturabilirsiniz. 
3. Alan: Bu etiket, aralarında bir ilişki olan iki nesnenin ikincisinin bir gösterimidir. 
4. Alan: Bu alan isteğe bağlıdır. Bu etiket, birinci ve ikinci nesne arasındaki "geriye doğru" veya “ters” ilişkiyi açıklar. Birinci nesne bir alt öğe ve ikinci nesne bir üst öğeyse, bir ilişki sekmesi, üst öğeden alt öğeye ilişkiyi izliyormuşsunuz gibi "alt öğe" veya "alt öğesi" ifadesini kullanabilir. Dördüncü bir alan eklemezseniz her iki yöndeki ilişkiyi betimlemek için ikinci alan etiketi kullanılır. Bu durumda etiketin bir parçası olarak bir ok sembolü otomatik eklenir.

Aşağıdaki kod semantic ön ekine bir örnektir.

Semantic  
Load 
Object, 
‘Parent’ AS Relationship, 
NeighbouringObject AS Object, 
‘Child’ AS Relationship 
from graphdata.csv; 
Bilgi notuÜçüncü alanı birinci alan ile aynı şekilde etiketlemek kabul edilen ve sık kullanılan bir uygulamadır. Bu, ilgili nesnelerden bir ilişki adımı ötede olan nesneleri izleyebilmeniz için kendi kendine başvuran bir arama tablosu oluşturur. 3. alan aynı adı taşımıyorsa, sonuç bir nesneden doğrudan ilişkili olduğu bir adım ötedeki komşularına basit bir arama tablosudur ve çıktı olarak kullanımı çok azdır.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

İlgili fonksiyonlar
Fonksiyonlar Etkileşim
Hierarchy Hierarchy yükleme ön eki; düğümleri bölüp üst öğe-alt öğe ve diğer graf benzeri veri yapılarında düzenlemek ve bunları tablolara dönüştürmek için kullanılır.
HierarchyBelongsToHierarchyBelongsTo yükleme ön eki; üst öğe-alt öğe ve diğer graf benzeri veri yapılarının en üst öğelerini bulup düzenlemek ve bunları tablolara dönüştürmek için kullanılır.

Örnek - Semantik ön eki kullanarak ilişkileri bağlamak için özel bir alan oluşturma

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!