Gå till huvudinnehåll

Logiska tabeller

Varje LOAD- eller SELECT-sats genererar en tabell. Normalt behandlar Qlik Sense resultatet av var och en av dessa som en logisk tabell. Det finns dock undantag till regeln:

  • Om två eller flera satser resulterar i tabeller vars fältnamn är identiskt lika, konkateneras tabellerna och behandlas som en logisk tabell.
  • Om en LOAD- eller SELECT-sats föregås av någon av följande kvalificerare förändras data eller behandlas annorlunda.
Logiska tabeller
Tabell Beskrivning
concatenate

Denna tabell konkateneras med (läggs till i) en annan namngiven tabell eller den senast skapade logiska tabellen.

Mer information finns i Konkatenera tabeller och Concatenate.

crosstable

Tabellen är opivoterad. Det innebär att den konverteras från korstabellformat till kolumnformat.

Mer information finns i Arbeta med korstabeller i dataladdningsskriptet och Crosstable.

generic

Tabellen delas upp i flera logiska tabeller.

Mer information finns i Generiska databaser och Generic.

info

Den här tabellen laddas inte som en logisk tabell, utan som informationstabell med länkar till extern information som filer, ljud,

 

intervalmatch

Tabellen, som måste innehålla exakt två kolumner, tolkas som numeriska intervall, vilka associeras med diskreta tal i ett specifikt fält.

Mer information finns i Länka diskreta data till intervall och IntervalMatch.

join

Tabellen länkas (join) av Qlik Sense till en annan namngiven tabell eller senast skapade logiska tabell över de gemensamma fälten.

Mer information finns i Kombinera tabeller med Join och Keep och Join.

keep

Denna tabell reduceras till de fält som den har gemensamma med en annan namngiven tabell eller med den senast skapade logiska tabellen.

Mer information finns i Kombinera tabeller med Join och Keep och Keep.

mapping

Tabellen, som måste innehålla exakt två kolumner, laddas som en mappningstabell och associeras aldrig med andra tabeller.

Mer information finns i Använda mappning som ett alternativ till länkning och Mappning .

semantic

Tabellen laddas inte som en logisk tabell, utan som en semantisk tabell som innehåller relationer som inte ska länkas, t.ex. föregångare, efterföljare och andra referenser till andra objekt av samma typ.

Mer information finns i Semantic.

När laddningen är avslutad, är de logiska tabellerna associerade.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!