Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

uygulamasında analiz bağlantılarını yapılandırmaQlik Sense Desktop

Analiz bağlantılarıyla harici analizi iş keşfinizle entegre edebilirsiniz. Bir analiz bağlantısı, harici bir hesaplama motoru çağırarak komut dosyaları ve grafiklerde kullanabileceğiniz ifadeleri genişletir (bunu yaptığınızda hesaplama motoru sunucu tarafı uzantısı (SSE) işlevi görür). Örneğin, R için bir analiz bağlantısı oluşturabilir ve verileri yüklerken istatistiksel ifadeler kullanabilirsiniz.

Qlik Sense Desktop için yapılandırma, Settings.ini dosyasında yapılmalıdır.

 1. Settings.ini dosyasını açın.

  Qlik Sense Desktop için bu dosya, C:/Users/<Kullanıcı Kimliği>/Belgeler/Qlik/Sense/ veya C:/Users/AppData/Local/Programs/Qlik/Sense/Engine konumunda yer alır.

  Qlik Sense için bu dosya şu konumda yer alır: C:/ProgramData/Qlik/Sense/Engine/.

 2. Aşağıdaki yapılandırmayı ekleyin (sonundaki boş satıra dikkat edin):

  [Ayarlar 7]
  SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]
   
 3. Burada <PluginConfig>, aşağıdakileri içeren yapılandırma öğelerinin virgülle ayrılmış bir listesidir:

  <EngineName>,<Address>[,<PathToCertFile>,<RequestTimeout>,<ReconnectTimeout>]

Bilgi notuYeni bağlantılar eklendikten ya da mevcut bağlantıların değiştirilmesinden sonra, yapılan değişikliklerin etkili olması için Qlik Sense Desktop uygulamasının yeniden başlatılması gerekir.
Bilgi notuSunucu tarafı uzantısının (SSE) eklenti sunucusu, Qlik Sense başlatılmadan önce çalışıyor olmalıdır. Aksi takdirde bağlantı kurulamaz.

Qlik açık kaynaklı SSE depoları

Aşağıdaki iki Qlik SSE deposu açık kaynaklıdır:

 • https://github.com/qlik-oss/server-side-extension

  SSE protokolünü, genel belgeleri ve Python ve C++ dillerinde yazılmış örnekleri içerir.

 • https://github.com/qlik-oss/sse-r-plugin

  C# dilinde yazılmış R eklentisinin yalnızca kaynak kodunu içerir. Depoyu kullanabilmek için önce eklenti oluşturmanız gerekir.

Öğelerin açıklaması

<EngineName>: Uygulamada eklenti fonksiyonlarını kullanarak ifadelerin içinden kullanılacak eklentileri eşler/takma isim verir, ör. Python eklentisi için SSEPython.

<Address>: İki öğeden oluşan noktalı virgüle ayrılmış bir listedir.

 • <Host>: Eklentinin DNS adıdır (veya IP adresi).
 • <Port>: Eklentinin dinlediği bağlantı noktasıdır (genellikle 50051).

<PathToCertFile>: Eklentiyle güvenli bağlantı kurmak için istemci sertifikalarının bulunduğu klasöre yönlendiren dosya sistemi yoludur. İsteğe bağlı. Bu çıkarılırsa kurulan bağlantı güvenli olmayabilir. Bu yol, yalnızca sertifikaların bulunduğu klasöre yönlendirir. Bunların bu klasöre kopyalandığından emin olmanız gerekir. Üç sertifika dosyası şu şekilde adlandırılmalıdır: root_cert.pem, sse_client_cert.pem, sse_client_key.pem. Yalnızca ortak kimlik doğrulamasına (sunucu ve istemci kimlik doğrulaması) izin verilir.

<RequestTimeout>: Tam sayı (saniye). İsteğe bağlı. Varsayılan değer 0 (sonsuz) olarak belirlenmiştir. Mesaj süresi için zaman aşımı.

<ReconnectTimeout>: Tam sayı (saniye). İsteğe bağlı. Varsayılan değer 20 (saniye) olarak belirlenmiştir. Eklentiyle olan bağlantının kopmasından sonra, istemcinin eklentiyle tekrar bağlantı kurmaya çalışmasına dek geçen süredir.

Örnekler:  

 • Bir SSE eklenti sunucusunun tanımlandığı örnek: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051
 • İki SSE eklenti sunucusunun tanımlandığı örnek: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053
 • Bir SSE eklenti sunucusunun sertifika yolu olmadan ancak zaman aşımı setleriyle tanımlandığı örnek: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!