Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Jämföra grupper och gruppkategorier mot ett mått med ett mekko-diagram

I det här exemplet visas hur du skapar ett mekko-diagram som jämför både försäljningen för olika år och hur specifika produktgrupper påverkar försäljningen under ett år, och hur detta ser ut jämfört med andra år.

Mosaikdiagram som jämför försäljningen mellan olika år

Datauppsättning

I det här exemplet använder vi två datafiler från Qlik Sense Introduktionskurs – Bygga en app. Om du hämtar och expanderar introduktionskursen, så ligger filerna i mappen Tutorials source:

  • Sales.xls
  • Item master.xls

Gå till Introduktionskurs – Bygga en app för att ladda ner filerna.

Lägg till de två datafilerna i en tom app och se till att de associeras med Item Number.

Datauppsättningen som laddas innehåller försäljningsdata. Tabellen Item master innehåller information om beställda artiklar, till exempel produktgrupper.

Mått

Vi använder försäljningsvolymen som mått genom att i Originalobjekt skapa ett mått som kallas Sales, samt uttrycket Sum(Sales).

Visualisering

Vi lägger till ett mekko-diagram på arket och anger följande dataegenskaper:

  • Dimension: Date.autoCalendar.Quarter (år).
  • Dimension: Product Group (produktgrupp)
  • Measure: Sales; det mått som skapades som ett originalobjekt.

Följande mekko-diagram skapas:

Mosaikdiagram med två dimensioner och ett mått

Kolumnernas storlek representerar försäljningsvolymen för varje år. Storleken på de olika delarna inom varje kolumn representerar försäljningsvolymen för varje produktgrupp det året.

Lägg märke till hur summan av de tre procentandelarna för året är 100 %. Samma sak gäller för delarna som visar procentandelarna för produktgrupperna varje år. Det beror på att procentandelarna är normaliserade, så storleken på varje del är relevant för summan.

Vi vill ha en bättre överblick över hur försäljningen för varje produktgrupp ändras från år till år. Det syns inte tydligt för produktgrupper som Baking Goods, Dairy eller Beverages eftersom de inte är placerade intill varandra i alla kolumner. Vi behöver visa en annan sorteringsordning, en som är baserad på produktgrupperna.

Detta kan ändras under Sortering i egenskapspanelen.

Ange följande sorteringsordning:

  1. Date.Year
  2. Product Group
  3. Sum(Sales)

Då ser diagrammet ut så här:

Mosaikdiagram som jämför försäljningen mellan olika år

Upptäckt

mekko-diagrammet visar normaliserade procentandelar av försäljningen per år för olika produktgrupper, och den normaliserade procentandelen av försäljningen för varje år. Visualiseringen är sorterad efter produktgrupp, per år. Om du hovrar med muspekaren över en produktgrupp visas informationen.

I mekko-diagrammet ser vi att Produce har den största försäljningsvolymen under alla tre åren.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!