Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Jämföra mått med olika skalor i ett kombinationsdiagram

Det här exemplet visar hur du skapar ett kombinationsdiagram som visualiserar försäljningsdata. Du kommer även att jämföra olika produktgrupper med två mått som har olika skalor.

Kombinationsdiagram.

Datauppsättning

I det här exemplet använder vi två datafiler från Qlik Sense Introduktionskurs – Bygga en app. Du hämtar filerna från Introduktionskurs – Bygga en app. När du hämtar och packar upp introduktionskursen, så ligger filerna i mappen Tutorials source:

  • Sales.xls
  • Item master.xls

Skapa en ny app och lägg till båda datafilerna. Se till att de associeras med Item Number.

Datauppsättningen som laddas innehåller försäljningsdata. Tabellen Item master innehåller information om beställda artiklar, till exempel produktgrupper.

Mått

Vi ska skapa två mått i Originalobjekt:

  • Försäljningsvolym: med namnet Sales, och uttrycket Sum(Sales).
  • Försäljningsmarginal i procent: med namnet Margin %, och uttrycket Avg(Margin/Sales)*100.

Visualisering

Vi lägger till ett kombinationsdiagram på arket och anger följande dataegenskaper:

  • Dimension: Product Group (produktgrupp).
  • Mått: Sales (originalmåttet du skapade).

Följande diagram skapas, med en stapel som visar försäljningen för varje produktgrupp. I det här skedet är det ett stapeldiagram.

Kombinationsdiagram med staplar

Men vi vill även visa försäljningsmarginalen, och den visas med en annan skala än försäljningsvolymen. Skalan för försäljningsvolymen är miljoner och marginalen visas i procent mellan 0 och 100. Om vi lägger till marginalen som en stapel intill försäljningsvolymen blir den för liten för att vi ska kunna tolka den.

Gå till egenskapspanelen och välj Mått > Linjens höjd. Använd listrutan och lägg till Margin % som mått.

Kombinationsdiagram med staplar och en linje

Upptäckt

Kombinationsdiagrammet visar försäljningsvolymen och marginalen för olika produktgrupper. Om du håller muspekaren över en produktgrupp visas informationen. Staplarna visar försäljningsvolymen med skalan till vänster och linjen visar marginalen med skalan till höger.

I diagrammet kan vi se att Produce och Canned Products har de största försäljningsvolymerna. Båda grupperna har en lägre marginal än de flesta andra produktgrupper.

Några produktgrupper med låga försäljningsvolymer, som Eggs och Seafood, har en avsevärt högre marginal.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!