Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres Mekko

Wykres mekko jest odpowiedni do porównywania grup z jednoczesnym porównywaniem elementów kategorii zawartych w tych grupach. Oś wymiaru pokazuje grupy, a oś miary pokazuje znormalizowaną wartość procentową dla elementu każdej kategorii. Wielkość każdej grupy pokazuje jej wartość.

Na tym wykresie grupy wymiarowe reprezentują różne kwartały roku. Szerokość każdego kwartału pokazuje znormalizowaną wartość procentową sumy sprzedaży dla tego kwartału. Każdy kwartał jest podzielony na różne kategorie produktów, takie jak Produce, Canned Products i Frozen Foods. Wysokość poszczególnych kategorii produktów odpowiada znormalizowanym wartościom procentowym sumy sprzedaży tej kategorii produktów w konkretnym kwartale. Dzięki temu możliwe jest łatwe porównanie między kategoriami produktów w konkretnym kwartale oraz między różnymi kwartałami.

Wizualizacja wykresu słupkowego.

Sortowanie jest automatyczne i przebiega odpowiednio do rozmiaru. Domyślnie kolorowanie odbywa się według wymiarów i obejmuje 12 kolorów, ale ten sposób działania można zmienić w panelu właściwości. Użytkownik wybiera wymiar, według którego będzie odbywać się kolorowanie. W tym przykładzie kolorowanie odbywa się według kategorii produktów w celu wyraźnego odróżnienia różnych kategorii oraz ich wpływu na zmianę wyniku sprzedaży w poszczególnych kwartałach.

Jeśli zestaw danych zawiera wartości ujemne, wówczas wyświetlany jest komunikat tekstowy informujący o tym, że wartości ujemne nie mogą być wyświetlane.

Kiedy używać

Wykresu mekko należy użyć, aby zwizualizować znormalizowane wartości procentowe pogrupowanych danych. Wykresy Mekko powinny być używane przede wszystkim z wartościami, które mogą być agregowane.

Zalety

Wykres mekko jest czytelny i łatwy w interpretacji. Umożliwia porównanie grup oraz porównanie wpływu kategorii w poszczególnych grupach.

Wady

Wykres mekko nie działa tak dobrze w przypadku wielu wartości wymiaru z powodu ograniczonej długości osi.

Stosowanie wykresów Mekko nie jest korzystne, gdy wartości miary znacznie różnią się rzędami wielkości. Wykres mekko jest również odpowiedni w przypadku wymieszanych wartości bezwzględnych i względnych.

Wartości ujemne nie mogą być wyświetlane na wykresach mekko.

Tworzenie wykresu mekko

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć prosty wykres mekko.

  1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres mekko do arkusza.
  2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar i wybierz wymiar lub pole. Ten wymiar definiuje grupowanie.
  3. Dodaj drugi wymiar w kolejności poziomów hierarchii. Wymiar dodany jako drugi definiuje kategorie.
  4. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Na wykresie mekko potrzebne są dwa wymiary i jedna miara.

Każdy słupek odpowiada pierwszemu wymiarowi podzielonemu na mniejsze kategorie na podstawie drugiego wymiaru. Wartości miar określają odpowiednią wysokość kategorii wewnątrz poszczególnych słupków, a także wymiar słupków.

Po utworzeniu wykresu konieczne może być dostosowanie jego wyglądu w panelu właściwości.

Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!