Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Histogram

Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie. Dane są rozdzielane do pojemników, a każdy słupek na histogramie reprezentuje częstotliwość, z jaką następuje podział w każdym pojemniku.

Histogram

Kiedy używać

Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie.

Zalety

Histogram porządkuje duże ilości danych i umożliwia szybkie uzyskanie wizualizacji z użyciem pojedynczego wymiaru.

Wady

Histogram nie nadaje się do szczegółowej analizy danych, ponieważ pokazuje jedynie sumaryczny rozkład wartości.

Tworzenie histogramu

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć histogram. Względem histogramu można zastosować tylko pojedynczy wymiar. Histogramy nie potrzebują miar, ponieważ częstotliwość danych umieszczanych w pojemnikach jest obliczana automatycznie.

  1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty histogram na arkusz.
  2. Dodaj wymiar, aby na jego podstawie obliczyć częstotliwość.

Po utworzeniu histogramu konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości. Więcej informacji można znaleźć w temacie Właściwości histogramu.

Ograniczenia wymiarów

W przypadku wymiaru używanego w histogramie istnieją pewne ograniczenia.

  • Wymiar musi być polem numerycznym.
  • Nie można użyć wymiaru nadrzędnego, który został utworzony przy użyciu edytora wyrażeń, nawet jeśli pole wynikowe jest numeryczne.
  • Wymiar nie może być oparty na funkcji agregacji.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!