Ana içeriğe geç

Pencere işlevleri

Pencere işlevleri, her satır için ayrı bir değer üretmek üzere birden fazla satırdaki değerleri kullanarak hesaplamalar yapar. Pencere işlevleri yalnızca tablonun tamamı okunduktan sonra hesaplanabilir.

Pencere işlevlerini aşağıdaki gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz:

  • Bir satırdaki tek bir sayı değerini sütundaki ortalama, maksimum veya minimum değerle karşılaştırma.

  • Sütun içinde veya tüm tablo içinde tek bir değerin sıralamasını hesaplama.

Pencere işlevleri tablodaki kayıt sayısını değiştirmez ancak toplama işlevleri veya ilişkisel işlevler ve aralık işlevleri gibi benzer görevleri yerine getirebilir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!