Gå till huvudinnehåll

Kurtosis - skriptfunktion

Kurtosis() returnerar graden av kurtosis av data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

Kurtosis([distinct ] expr )

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket kommer alla dubbletter att ignoreras.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

Resulterande data
Exempel Resultat
Table1:
Crosstable (Type, Value)
Load recno() as ID, * inline [
Observation|Comparison
35|2
40|27
12|38
15|31
21|1
14|19
46|1
10|34
28|3
48|1
16|2
30|3
32|2
48|1
31|2
22|1
12|3
39|29
19|37
25|2 ] (delimiter is '|');
 

Kurtosis1:

LOAD Type,

Kurtosis(Value) as MyKurtosis1,

Kurtosis(DISTINCT Value) as MyKurtosis2

Resident Table1 Group By Type;

 

I en tabell med dimensionerna Type, MyKurtosis1 och MyKurtosis2 blir resultaten av Kurtosis()-beräkningarna i dataladdningsskriptet:

Type MyKurtosis1 MyKurtosis2

Comparison -1.1612957 -1.4982366

Observation -1.1148768 -0.93540144

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!