Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ponowne używanie miar z miarami głównymi

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do miar głównych, ale nie będą mogli ich modyfikować.

Miara główna jest kombinacją wyrażenia i danych opisowych, np. nazwy, opisu i znaczników. Miarę główną można utworzyć na różne sposoby.

Tworzenie miary głównej za pomocą karty Pola

Tworzenie miary głównej za pomocą klasycznej funkcji agregacji

Tworzenie miary głównej przez wpisanie wyrażenia w edytorze

Tworzenie miary głównej z poziomu przeglądarki modelu danych

Można też utworzyć miarę główną na podstawie miary utworzonej w wizualizacji. W panelu właściwości wizualizacji, w sekcji dotyczącej miary, kliknij pozycję Elementy główne > Dodaj nowy.

Formatowanie miary głównej

Dla miary głównej można skonfigurować formatowanie liczb, kolor i etykietę. Te właściwości nie są stosowane do wizualizacji, jeśli odwołujesz się do miary głównej za pomocą wyrażenia. Aby zastosować te właściwości w wizualizacji, podczas konfigurowania wizualizacji utwórz bezpośrednie łącze do miary głównej.

  1. Rozwiń DaneMiary w panelu właściwości.

  2. Kliknij Dodaj.

  3. Z menu rozwijanego w obszarze Miary wybierz miarę główną.

Utworzono teraz bezpośrednie łącze do miary głównej.

Dowiedz się więcej

 

Używanie miar głównych w wyrażeniach

Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi

Używanie wyrażeń w wizualizacjach

Miary

Wymiary

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!