Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa en beräknad dimension

Du kan skapa en beräknad dimension från fliken Originalobjekt på resurspanelen. Uttrycksredigeraren öppnas från dialogen Skapa nya dimensioner.

 1. Klicka på rubriken Dimensioner på fliken Original för att utvidga kategorin.

 2. Klicka på Skapa nytt.

  Dialogen Skapa nya dimensioner öppnas.

 3. Klicka på Uttryck i textrutan Fält för att öppna dialogen Lägg till uttryck.

Du kommer nu att kunna lägga till uttryck av varierande komplexitet på olika sätt, beroende på vad du föredrar.

Anteckning om tipsDu kan även lägga till ett uttryck genom att skriva direkt i textrutan Fält, men då kommer du inte att få del av syntaxmarkering eller syntaxkontroll.

Använda en vanlig funktion

 1. Välj ett fält från listrutan.

 2. Klicka på den aggregeringsfunktion som du vill använda.
 3. Klicka på Infoga för att infoga funktionen och fältet i uttrycksredigeraren.

  Anteckning om tipsDu kan infoga endast en funktion eller endast ett fält genom att välja bara en av dem.
 4. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  Fortsätt genom att lägga till beskrivande data för dimensionen.

Lägga till ett uttryck genom att skriva

 1. Skriv uttrycket direkt i uttrycksredigeraren.

  Fältnamnen du använder i uttrycket kontrolleras, och uttryckets syntax valideras.

  Anteckning om tipsMedan du skriver i uttrycksredigeraren valideras uttrycket kontinuerligt. Om ett fel uppstår får du tips om vad som inte stämmer. Ytterligare felinformation kan vara tillgänglig om du klickar på ikonen bredvid tipset.

  Varje rad i uttrycksredigeraren är numrerad. Standardmarkeringen för syntax används.

 2. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  För ett mått kan du fortsätta genom att lägga till deskriptiva data för måttet.

Lägga till ett uttryck med egenskapspanelen

Du kan lägga till ett uttryck till en visualisering med egenskapspanelen.

 1. Öppna arket med visualiseringen som du vill redigera.

 2. Klicka på RedigeraRedigera ark för att öppna egenskapspanelen. (Om den är dold öppnar du den genom att klicka på Visa egenskaperVisa arkegenskaper längst ned till höger.)

 3. Klicka på den visualisering som du vill redigera.

  Egenskapspanelen för visualiseringen visas till höger.

 4. Under Data klickar du på Lägg till data och väljer Dimension.

  En dimensionstextruta visas.

 5. Skriv ditt uttryck. Uttrycket måste börja med ett likhetstecken (=), annars tolkas strängen som text.

Detaljerad syntaxhjälp

Du kan öppna onlinehjälpen med den fullständiga beskrivningen av hur den aktuella funktionen används genom att dubbelklicka på namnet på funktionen i uttrycksredigeraren och trycka på Ctrl+H på tangentbordet. Den här funktionen blir tillgänglig när du har angett den första parentesen av uttrycket efter funktionsnamnet.

Anteckning om informationDen här funktionen stöds enbart om du använder en dator med ett tangentbord.

Lägga till beskrivande data för dimensionen

När du har lagt till uttrycket måste du lägga till beskrivande information.

 1. Ange ett namn för dimensionen.

 2. Ange en beskrivning för dimensionen (valbart).

 3. Alternativt klickar du på Pil ned i listrutan med färger och väljer en färg på något av följande sätt:

  • Klicka på en av färgerna i paletten.
  • Skriv en färgkod med sex tecken i indatafältet Hex: #.
  • Klicka på Visa alternativ längst ned i dialogen, välj en färg i färg i färghjulet och justera mättnadsreglaget om det behövs.
 4. Lägg till taggar (valbart).

 5. Klicka på Skapa.
 6. Välj Klar för att stänga dialogen.

Den beräknade dimensionen sparas nu i kategorin Dimensioner för Originalobjekt, och du kan använda den i visualiseringar.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!