Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Beräknade dimensioner

Du kan använda uttryck för att skapa beräknade dimensioner. En beräknad dimension består av ett uttryck där ett eller flera fält ingår. Alla standardfunktioner kan användas.

Anteckning om informationFör bästa möjliga prestanda rekommenderar vi att göra alla beräkningar i Skriptredigeraren. När dimensioner beräknas i diagrammet beräknar Qlik Sense först dimensionsvärdena. Sedan aggregeras måtten för dessa beräknade värden, vilket påverkar prestanda mer än beräkningar i laddningsskriptet.

Det finns tillfällen när beräknade dimensioner är kraftfulla i dataanalys, exempelvis när du vill generera dimensionsvärdena under analysen och dimensionsvärdena beror på valen som görs.

Beräknade dimensioner är också användbara när du vill modifiera ett fält.

När du har skapat en beräknad dimension kan du använda den likadant som andra dimensioner.

Exempel:  

Du har ett fält som heter Calendar Month. Det innehåller alla årets månader. I appen kan du vilja lägga till en tabell som visar försäljningen för de sex första månaderna på året, månad för månad. För resten av månaderna vill du se en total. Du kan använda uttryck för att skapa denna beräknade dimension.

Syntax:  

If ([Calendar Month] <7, [Calendar Month], 'Rest')

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!