Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skriv ut: Layout

På flikenLayout kan du göra inställningar för Skriv ut urvalsmarkering och Marginaler. Ytterligare utskriftsinställningar kan göras på de andra flikarna.

 • Skriv ut urvalsmarkering: I gruppen Skriv ut urvalsmarkering kan man välja att inkludera relevanta aktuella val (aktuella val som påverkar det aktuella objektet) vid utskrift. Texten ”Aktuella val:” kommer att visas på utskriften, följt av en lista med fält och fältvärden. Följande alternativ avgör på vilka sidor Aktuella urval inkluderas: På första sidan, På alla sidor – Överst på sidorna, På alla sidor – Längst ned på sidan och På sista sidan.
 • Rubriktext: I redigeringsrutan kan man definiera en text som ska skrivas ut före arkobjektet. Texten kan vara ett beräknat uttryck. Klicka på knappen ... så öppnas dialogen Redigera uttryck som gör det enklare att redigera långa formler. Via knappen Teckensnitt vid sidan om redigeringsrutan kan man välja ett separat teckensnitt för texten. Detta stöds inte när AJAX-klienten används.
 • Eftertext: I redigeringsrutan kan man definiera en text som ska skrivas ut efter arkobjektet. Texten kan vara ett beräknat uttryck. Klicka på knappen ... så öppnas dialogen Redigera uttryck som gör det enklare att redigera långa formler. Via knappen Teckensnitt vid sidan om redigeringsrutan kan man välja ett separat teckensnitt för texten. Detta stöds inte när AJAX-klienten används.
 • Marginaler: I gruppen Marginaler kan man ändra marginalerna runt objektet som ska skrivas ut. Man kan följa ändringarna i förhandsgranskningsfönstret till höger om dialogen Skriv ut. Mått anges i mm, cm eller tum. Standardenheten anges på sidan Användarinställningar: Design.
  • Övre: Anger avståndet mellan papprets övre kant och det utskrivna objektets övre kant.
  • Sidhuvud: Värdet Sidhuvud är avståndet mellan texten i sidhuvudet och papprets övre kant. Detta värde måste vara mindre än det värde som angetts under Övre för att sidhuvudstexten ska synas.
  • Vänster: Anger avståndet mellan papprets vänstra kant och det utskrivna objektets vänstra kant.
  • Höger: Anger avståndet mellan papprets högra kant och det utskrivna objektets högra kant.
  • Nedre: Anger avståndet mellan papprets nedre kant och det utskrivna objektets nedre kant.
  • Sidfot: Värdet Sidfot är avståndet mellan texten i sidfoten och papprets nedre kant. För att sidfotstexten ska visas måste detta värde mindre än Nedre.

Följande alternativ finns dessutom:

 • Spara inställningar: Klicka på den här knappen för att spara dina layoutinställningar samtidigt som du fortsätter med andra inställningar i dialogen.
 • Granska: Öppnar ett fönster med en detaljerad förhandsvisning av det aktuella objektet som ska skrivas ut.
 • Skriv ut: Klicka på den här knappen för att utföra utskriften och stänga dialogen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com