Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Afdrukken: Opmaak

Op het tabblad Opmaak kunnen instellingen voor Selectiestempel afdrukken en Marges worden ingesteld. Extra afdrukinstellingen kunnen worden ingesteld op de andere tabbladen.

 • Selectiestempel afdrukken: In de groep Selectiestempel afdrukken kunnen de relevante actuele selecties (actuele selecties die van invloed zijn op het huidige object) worden opgenomen in de afdruk. De tekst "Selectiestatus" wordt op de afdruk weergegeven, gevolgd door een lijst met velden en veldwaarden. De volgende opties bepalen op welke pagina's de Huidige selecties worden opgenomen: Op eerste pagina, Op alle pagina's - Bovenaan pagina, Op alle pagina's - Onderaan pagina en Op laatste pagina.
 • Koptekst: In het invoerobject kunt u een tekst opgeven die voor het af te drukken werkbladobject moet worden afgedrukt. Deze tekst kan een berekende formule zijn. Als u op de knop ... klikt, wordt het dialoogvenster Uitdrukking bewerken geopend. Hierin kunt u lange formules gemakkelijker bewerken. Met de knop Lettertype, naast het invoerobject, kunt u een apart lettertype voor de tekst selecteren. Dit wordt niet ondersteund bij gebruik van de AJAX-client.
 • Onderschrift: In het invoerobject kunt u een tekst opgeven die na het af te drukken werkbladobject moet worden afgedrukt. Deze tekst kan een berekende formule zijn. Als u op de knop ... klikt, wordt het dialoogvenster Uitdrukking bewerken geopend. Hierin kunt u lange formules gemakkelijker bewerken. Met de knop Lettertype, naast het invoerobject, kunt u een apart lettertype voor de tekst selecteren. Dit wordt niet ondersteund bij gebruik van de AJAX-client.
 • Marges: In de groep Marges kunt u de marges rond het afdrukobject opgeven. De wijzigingen zijn zichtbaar in het voorbeeldvenster rechts van het dialoogvenster Afdrukken. De afmetingen zijn in mm, cm of inches ("). U kunt de standaardeenheid instellen op de pagina Gebruikersvoorkeuren: Ontwerp.
  • Boven: Hier stelt u de afstand tussen de bovenkant van het papier en de bovenrand van het af te drukken object in.
  • Koptekst: De waarde Koptekst geeft de afstand aan tussen de koptekst en de bovenkant van het papier. De koptekst wordt alleen zichtbaar als de waarde kleiner is dan Boven.
  • Links: Hier stelt u de afstand tussen de linkerkant van het papier en de linkerrand van het af te drukken object in.
  • Rechts: Hier stelt u de afstand tussen de rechterkant van het papier en de rechterrand van het af te drukken object in.
  • Onder: Hier stelt u de afstand tussen de onderkant van het papier en de onderrand van het af te drukken object in.
  • Voettekst De waarde Voettekst geeft de afstand aan tussen de voettekst en de onderkant van het papier. De voettekst wordt alleen zichtbaar als de waarde kleiner is dan Onder

De volgende knoppen zijn ook beschikbaar:

 • Instellingen opslaan: Klik op deze knop als u de opmaakinstellingen wilt opslaan en u in dit dialoogvenster wilt blijven werken.
 • Afdrukvoorbeeld: Met deze knop kunt u een venster openen met een gedetailleerd voorbeeld van het huidige, afdrukbare object.
 • Afdrukken: Klik op deze knop als u de afdrukopdracht wil uitvoeren en het dialoogvenster wilt sluiten.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com