Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skriv ut: Sidhuvud/sidfot

På sidan Sidhuvud/sidfot kan du göra inställningar för sidhuvud och sidfot. Ytterligare utskriftsinställningar kan göras på de andra flikarna.

Knapparna nedan kan användas för att föra in kontrollkoder för specifik systeminformation i något av textfönstren. Du kan också skriva in kontrollkoder direkt:

Knappar och koder för sidhuvud/sidfot
Knapp Beskrivning
Sida Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Page] för att infoga sidnummer.
Sidor Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Pages] för att infoga totalt antal sidnummer. Om det här alternativet används för rapporter med upprepad utskrift kan det uppstå långa fördröjningar innan utskriften kan börja. Du får därför en varning när detta inträffar.
Datum Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Date] för att infoga aktuellt datum. Datumformat ställs in i dialogen Datum & Tid.
Tid Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Time] för att infoga aktuell tid. Tidsformat ställs in i dialogen Datum & Tid.
Fil Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[File] för att infoga filnamnet.
Ark Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Sheet] för att infoga namnet på arket. Detta alternativ är inte tillgängligt vid rapportutskrifter.
Titel Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Title] för att infoga namnet på det utskrivna objektet. Detta alternativ är inte tillgängligt vid rapportutskrifter.
Bild Klicka på den här knappen för att importera en bild från dialogen Välj bild. Bilden skrivs ut som grafik i sidhuvudet eller sidfoten. Det går också att skriva in koden &[Picture=filename] där filename är fullständigt filnamn och sökväg till bildfilen.
Rapport När man klickar på denna knapp eller anger koden &[Report] skrivs rapportens rubrik ut. Detta alternativ är endast tillgängligt vid rapportutskrifter.

I områdena Sidhuvud och Sidfot kan du göra inställningarna ovan i tre rutor: Vänster, Centrerat och Höger. Klicka i önskad ruta för att placera markören där och klicka sedan på en knapp eller skriv in koden.

Följande alternativ finns dessutom:

Fler knappar för sidhuvud/sidfot
Knapp Beskrivning
Teckensnitt Denna knapp öppnar dialogen Teckensnitt.
Datum & Tid Denna knapp öppnar dialogen Datum & Tid.
Standard Klicka på den här knappen för att återställa standardinställningarna för sidhuvud och sidfot.
Spara inställningar Klicka på den här knappen för att spara dina inställningar för sidhuvud och sidfot samtidigt som du fortsätter med andra inställningar i dialogen.
Granska Öppnar ett fönster med en detaljerad förhandsvisning av det aktuella objektet som ska skrivas ut.
Skriv ut Klicka på den här knappen för att utföra utskriften och stänga dialogen.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com