Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Afdrukken: Koptekst/voettekst

Op het tabblad Koptekst/voettekst kunt u instellingen opgeven voor de koptekst en de voettekst. Extra afdrukinstellingen kunnen worden ingesteld op de andere tabbladen.

Met de volgende knoppen kunnen besturingscodes voor bepaalde systeeminformatie in een willekeurig tekstdeelvenster worden ingevoegd. Deze besturingscodes kunnen ook worden getypt:

Knoppen/codes voor koptekst en voettekst
Knop Beschrijving
Pagina Klik op deze knop of voer de code &[Page] in om een paginanummer in te voegen.
Pagina's Klik op deze knop of voer de code &[Pages] in om het totale aantal pagina's in te voegen. Als u deze optie in een rapport met meervoudige afdruk gebruikt, kan het lang duren voordat alle berekeningen zijn gemaakt en het afdrukken kan beginnen. U wordt daarom gewaarschuwd als deze situatie zich voordoet.
Datum Klik op deze knop of voer de code &[Date] in om de huidige datum in te voegen. De datumnotatie kunt u instellen in het dialoogvenster Datum en tijd.
Tijd Klik op deze knop of voer de code &[Time] in om de huidige tijd in te voegen. De tijdnotatie kunt u instellen in het dialoogvenster Datum en tijd.
Bestand Klik op deze knop of voer de code &[File] in om de bestandsnaam in te voegen.
Werkblad Klik op deze knop of voer de code &[Sheet] in om de naam van het werkblad in te voegen. Deze optie is niet beschikbaar als u een rapport afdrukt.
Titel Klik op deze knop of voer de code &[Title] in om de titelbalknaam van het afdrukobject in te voegen. Deze optie is niet beschikbaar als u een rapport afdrukt.
Afbeelding Klik op deze knop om een afbeelding uit het dialoogvenster Afbeelding selecteren te importeren. De afbeelding wordt in het kop- of voettekstdeelvenster afgedrukt. U kunt ook de code &[Picture=bestandsnaam] typen, waarbij de bestandsnaam de volledige bestandsnaam met het pad is van het bestand dat de afbeelding bevat.
Rapport Als u op deze knop drukt of de code &[Report] invoert, wordt de titel van het rapport afgedrukt. Deze optie is alleen beschikbaar als u een rapport afdrukt.

Met behulp van de groepen Koptekst en Voettekst kunt u de bovenstaande instellingen wijzigen in drie vakken: Linkersectie, Middensectie en Rechtersectie. Klik in het gewenste deelvenster om de aanwijzer te plaatsen en klik vervolgens op een knop of typ de betreffende code in.

De volgende knoppen zijn ook beschikbaar:

Meer knoppen koptekst en voettekst
Knop Beschrijving
Lettertype Met deze knop opent u het dialoogvenster Lettertype.
Datum en tijd Met deze knop opent u het dialoogvenster Datum en tijd.
Standaard Klik op deze knop als u de standaardinstellingen voor de kop- en voettekst wilt herstellen.
Instellingen opslaan Klik op deze knop als u uw instellingen voor koptekst en voettekst wilt opslaan terwijl u blijft werken in dit dialoogvenster.
Afdrukvoorbeeld Met deze knop kunt u een venster openen met een gedetailleerd voorbeeld van het huidige, afdrukbare object.
Afdrukken Klik op deze knop als u de afdrukopdracht wil uitvoeren en het dialoogvenster wilt sluiten.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com