Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeAvg — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeAvg() zwraca średnią wartość z zakresu. Argumentem wejściowym funkcji może być zakres wartości lub wyrażenie.

Składnia:  

RangeAvg(first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

  • first_expr: Wyrażenie lub pole zawierające dane do obliczenia średniej.
  • Expression: Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające dane do obliczenia średniej. Można używać wielu dodatkowych wyrażeń.

Ograniczenia:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Przykłady:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
RangeAvg (1,2,4)

Zwraca wartość 2,33333333

RangeAvg (1,'xyz') Zwraca wartość 1
RangeAvg (null( ), 'abc') Zwraca wartość NULL

Przykład: (używając wyrażenia)

RangeAvg (Above(MyField),0,3))

Zwraca średnią kroczącą wyniku zakresu trzech wartości z kolumny MyField obliczaną dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeAvg().

WskazówkaAby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
Przykładowe dane wyjściowe wyrażenia
MyField RangeAvg (Above(MyField,0,3)) Wyjaśnienie
10 10 Jest to najwyższy wiersz, zakres obejmuje tylko jedną wartość.
2 6 Nad tym wierszem jest tylko jeden wiersz, zakres jest zatem następujący: 10,2.
8 6.6666666667 Odpowiednik funkcji RangeAvg(10,2,8)
18 9.333333333 -
5 10. 333333333 -
9 10.6666666667 -

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Przykład: (w formie tabeli)

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeAvg dla każdego z rekordów w tabeli.

Przykładowe dane wyjściowe w formie tabeli
RangeID MyRangeAvg
1 7
2 4
3 6
4 12.666
5 6.333
6 5

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com