Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeStdev — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeStdev() określa odchylenie standardowe zakresu liczb.

Składnia:  

RangeStdev(first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

  • first_expr: Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
  • Expression: Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Ograniczenia:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Przykłady:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
RangeStdev (1,2,4)

Zwraca wartość 1,5275252316519

RangeStdev (null( ))

Zwraca wartość NULL

RangeStdev (above(SalesValue),0,3))

Zwraca kroczące odchylenie standardowe zakresu trzech wartości zwróconych przez funkcję above() dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego, jak widać w poniższych danych wyjściowych tabeli.

Przykładowe dane wyjściowe w formie tabeli
CustID RangeStdev(SalesValue, 0,3))
1-20

-,43.841, 34.192, 18.771, 20.953, 41.138, 47.655, 36.116, 32.716, 25.325, 38,000, 27.737, 35.553, 33.650, 42.532, 33.858, 32.146, 25.239, 35.595

Dane zastosowane w przykładach:

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com