Przeskocz do zawartości głównej

RangeXNPV — funkcja skryptu

Współczynnik RangeXNPV() zwraca wartość bieżącą netto zaplanowanych przepływów pieniężnych, niekoniecznie okresowych. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. Do obliczania bieżącej wartości netto serii okresowych przepływów pieniężnych należy używać funkcji RangeNPV.

Składnia:  

RangeXNPV(discount_rate, values, dates[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

  • dates: Data płatności lub harmonogram dat płatności powiązane z płatnościami w ramach przepływów pieniężnych.
  • discount_rate: Stopa procentowa za okres.
  • values: Przepływ pieniężny lub seria przepływów pieniężnych odpowiadające płatnościom zaplanowanym w konkretnych terminach. Każda wartość może być wartością pojedynczą lub zakresem wartości, jakie zwracają funkcje międzyrekordowe z trzecim parametrem opcjonalnym. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną ujemną.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Przykład 1:  

RangeXNPV(0.1, -2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01') zwraca 80.25.

Przykład 2:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcji RangeXNPV dla każdego z rekordów w tabeli:

Przykładowe wyniki
RangeID RangeXNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com