Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeMode — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeMode() zwraca wartość najczęściej występującą w wyrażeniu lub polu (wartość modalną).

Składnia:  

RangeMode(first_expr {, Expression})

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

  • first_expr: Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
  • Expression: Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Ograniczenia:  

Jeśli z najwyższą częstością występuje więcej niż jedna wartość, wówczas zwracana jest wartość NULL.

Przykłady:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
RangeMode (1,2,9,2,4)

Zwraca wartość 2

RangeMode ('a',4,'a',4)

Zwraca wartość NULL

RangeMode (null( ))

Zwraca wartość NULL

Przykład: (używając wyrażenia)

RangeMode (Above(MyField,0,3))

Zwraca najczęściej występującą wartość z trzech wyników funkcji MyField dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeMode().

WskazówkaAby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
Przykładowe dane wyjściowe wyrażenia
MyField RangeMode(Above(MyField,0,3))
10 Zwraca wartość 10, ponieważ nie ma wierszy powyżej, zatem ta wartość pojedyncza jest wartością najczęściej występującą.
2 -
8 -
18 -
5 -
9 -

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Przykład: (w formie tabeli)

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeMode dla każdego z rekordów w tabeli.

Przykładowe dane wyjściowe w formie tabeli
RangeID MyRangeMode
1 -
2 -
3 8
4 -
5 5
6 -

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com