Przeskocz do zawartości głównej

Count

Funkcja Count() służy do agregowania liczby wartości (tekstowych i liczbowych) w poszczególnych wymiarach wykresu.

Składnia:  

Count([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

  • expr: Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
  • SetExpression: Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych rekordów zdefiniowanym przez daną selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
  • DISTINCT: Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
  • TOTAL: Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu. Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

    Określenie zakresu agregacji

Przykłady:  

O ile nie podano inaczej, w poniższych przykładach założono, że selekcja obejmuje wszystkich klientów.

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
Count(OrderNumber)

10, ponieważ istnieje dziesięć pól, które mogłyby mieć przypisaną wartość w kolumnie OrderNumber (uwzględniane są wszystkie rekordy, nawet puste).

Informacja„0” liczy się jako wartość, a nie jako pusta komórka. Jeśli jednak agregacja miary dla pewnego wymiaru da wynik 0, wymiar ten nie będzie uwzględniany na wykresach.
Count (Customer) 10, ponieważ funkcja Count ocenia liczbę wystąpień we wszystkich polach.
Count (DISTINCT [Customer]) 4, ponieważ zastosowanie kwalifikatora Distinct oznacza, że funkcja, Count ocenia wyłącznie niepowtarzalne wystąpienia.

Przy założeniu, że wybrano klienta Canutility

Count (OrderNumber)/Count ({1} TOTAL OrderNumber

0.2, ponieważ wyrażenie to zwraca liczbę zamówień wybranego klienta jako procent zamówień wszystkich klientów. W tym przypadku jest to 2 / 10.

Przy założeniu, że wybrano klientów Astrida i Canutility

Count(TOTAL <Product> OrderNumber)

5, ponieważ jest to liczba zamówień złożonych na produkty wybranych klientów (uwzględniane są również komórki puste).

Dane zastosowane w przykładach:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Przykładowe dane w formie tabeli
Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD 1 25 25
Canutility AA 3 8 15
Canutility CC - - 19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3 - 25

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com