Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeAvg - script- en grafiekfunctie

RangeAvg() retourneert het gemiddelde van een bereik. De invoer van de functie is een waardebereik of een uitdrukking.

Syntaxis:  

RangeAvg(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Het argument van deze functie kan interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een bereik van waarden opleveren.

  • first_expr: De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat waarvan het gemiddelde moet worden berekend.
  • Expression: Optionele uitdrukkingen of velden met extra gegevens waarvan het gemiddelde moet worden berekend. Er kunnen meerdere extra uitdrukkingen worden gebruikt.

Beperkingen:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Voorbeelden:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
RangeAvg (1,2,4)

Retourneert 2.33333333

RangeAvg (1,'xyz') Retourneert 1
RangeAvg (null( ), 'abc') Retourneert NULL

Voorbeeld: (gebruikt uitdrukking)

RangeAvg (Above(MyField),0,3))

Retourneert een glijdend gemiddelde van het resultaat van het bereik van drie waarden van MyField berekend op de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij. Doordat het derde argument wordt opgegeven als 3, retourneert de functie Above() drie waarden, met voldoende rijen erboven, die als invoer worden gebruikt voor de functie RangeAvg().

TipSchakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
Voorbeeld van uitvoer uitdrukking
MyField RangeAvg (Above(MyField,0,3)) Uitleg
10 10 Omdat dit de bovenste rij is, bestaat het bereik uit slechts één waarde.
2 6 Er bevindt zich slechts één rij boven deze rij, dus is het bereik: 10,2.
8 6.6666666667 Het equivalent van RangeAvg(10,2,8)
18 9.333333333 -
5 10. 333333333 -
9 10.6666666667 -

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Voorbeeld: (in tabelvorm)

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeAvg voor elk van de records in de tabel.

Voorbeeld van uitvoer in tabelvorm
RangeID MyRangeAvg
1 7
2 4
3 6
4 12.666
5 6.333
6 5

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com