Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeSum — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeSum() zwraca sumę zakresu wartości. Wszystkie wartości nieliczbowe są traktowane jako 0, w odróżnieniu od działania operatora +.

Składnia:  

RangeSum(first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

  • first_expr: Wyrażenie lub pole zawierające dane do obliczenia sumy.
  • Expression: Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające zakres sumowanych danych. Można używać wielu dodatkowych wyrażeń.

Ograniczenia:  

Funkcja RangeSum interpretuje wszelkie wartości nieliczbowe jako wartość 0, w przeciwieństwie do operatora +.

Przykłady:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
RangeSum (1,2,4)

Zwraca wartość 7

RangeSum (5,'abc') Zwraca wartość 5
RangeSum (null( ))

Zwraca wartość 0

Przykład: (używając wyrażenia)

RangeSum (Above(MyField,0,3))

Zwraca wartość sumy trzech wartości z kolumny MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeSum().

WskazówkaAby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
Przykładowe dane wyjściowe wyrażenia
MyField RangeSum(Above(MyField,0,3))
10 10

2

12
8 20
18 28
5 31
9 32

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Przykład: (w formie tabeli)

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeSum dla każdego z rekordów w tabeli.

Przykładowe dane wyjściowe w formie tabeli
RangeID MyRangeSum
1 21
2 12
3 18
4 38
5 19
6 15

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com