Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeXIRR — funkcja skryptu

Funkcja RangeXIRR() zwraca wewnętrzny współczynnik zwrotu dla zaplanowanych przepływów pieniężnych, niekoniecznie okresowych. Do obliczania wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów pieniężnych należy używać funkcji RangeIRR.

Składnia:  

RangeXIRR(values, dates[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

  • dates: Data płatności lub harmonogram dat płatności powiązane z płatnościami w ramach przepływów pieniężnych.
  • values: Przepływ pieniężny lub seria przepływów pieniężnych odpowiadające płatnościom zaplanowanym w konkretnych terminach. Każda wartość może być wartością pojedynczą lub zakresem wartości, jakie zwracają funkcje międzyrekordowe z trzecim parametrem opcjonalnym. Seria wartości musi zawierać co najmniej jedną wartość dodatnią i jedną ujemną.
  • Expression: Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Przykład 1:  

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01') zwraca 0.1532.

Przykład 2:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeXIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcji RangeXIRR dla każdego z rekordów w tabeli:

Przykładowe wyniki
RangeID RangeXIRR
1 -
2 0.5893
3 0.5089
4 0.4476
5 0.4476
6 2.5886

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com