Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeNPV — funkcja skryptu

Funkcja RangeNPV() zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie stopy dyskontowej oraz serii przyszłych płatności (wartości ujemnych) i dochodów (wartości dodatnich). Wynik ma następujący domyślny format liczby: money.

W przypadku przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) zob. RangeXNPV — funkcja skryptu.

Składnia:  

RangeNPV(discount_rate, value[,value][, Expression]) 

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

  • discount_rate: Stopa procentowa za okres.
  • value: Płatność lub dochód na zakończenie każdego okresu. Każda wartość może być wartością pojedynczą lub zakresem wartości, jakie zwracają funkcje międzyrekordowe z trzecim parametrem opcjonalnym.
  • Expression: Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące są pomijane.

Przykład 1:  

RangeNPV(0.1,-10000,3000,4200,6800) zwraca 1188.44.

Przykład 2:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcji RangeNPV dla każdego z rekordów w tabeli:

Przykładowe wyniki
RangeID RangeNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com