Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeCount — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeCount() zwraca liczbę wartości tekstowych i liczbowych w wyrażeniu lub polu.

Składnia:  

RangeCount(first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

  • first_expr: Wyrażenie lub pole zawierające dane do zliczenia.
  • Expression: Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające dodatkowe dane do policzenia.

Ograniczenia:  

Wartości NULL nie są zliczane.

Przykłady:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
RangeCount (1,2,4)

Zwraca wartość 3

RangeCount (2,'xyz')

Zwraca wartość 2
RangeCount (null( )) Zwraca wartość 0
RangeCount (2,'xyz', null()) Zwraca wartość 2

Przykład: (używając wyrażenia)

RangeCount (Above(MyField,1,3))

Zwraca liczbę wartości zawartych w trzech wynikach z kolumny MyField. Jeśli drugi i trzeci argument funkcji Above() będzie mieć wartość 3, funkcja zwróci wartości z trzech pól ponad bieżącym wierszem (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeSum().

Przykładowe dane wyjściowe wyrażenia
MyField RangeCount(Above(MyField,1,3))

10

0
2 1
8 2
18 3
5 3
9 3

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Przykład: (w formie tabeli)

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeCount dla każdego z rekordów w tabeli.

Przykładowe dane wyjściowe w formie tabeli
RangeID MyRangeCount
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com