Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeFractile — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeFractile() zwraca wartość odpowiadającą n-temu kwantylowi (fractile) z zakresu liczb.

Informacja Funkcja RangeFractile() korzysta z liniowej interpolacji między najbliższymi klasyfikacjami podczas obliczania fraktala.

Składnia:  

RangeFractile(fractile, first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

  • fractile: Liczba od 0 do 1 odpowiadająca obliczanemu fraktylowi (kwantylowi wyrażonemu ułamkiem).
  • first_expr: Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
  • Expression: Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Przykłady:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
RangeFractile (0.24,1,2,4,6) Zwraca wartość 1,72
RangeFractile(0.5,1,2,3,4,6)

Zwraca wartość 3

RangeFractile (0.5,1,2,5,6)

Zwraca wartość 3,5

Przykład: (używając wyrażenia)

RangeFractile (0.5, Above(Sum(MyField),0,3))

W tym przykładzie funkcja międzyrekordowa Above() zawiera opcjonalne argumenty offset i count. W efekcie zwracany jest zakres wyników, który może stanowić źródło danych wejściowych dla dowolnej funkcji zakresu. W tym przypadku funkcja Above(Sum(MyField),0,3) zwraca wartości z kolumny MyField dla bieżącego wiersza i dwóch wierszy powyżej. Wartości te są danymi wejściowymi dla funkcji RangeFractile(). W przypadku najniższego wiersza w tabeli poniżej jest ona zatem odpowiednikiem funkcji RangeFractile(0.5, 3,4,6), obliczającą fraktal 0,5 dla szeregu 3, 4 i 6. W przypadku pierwszych dwóch wierszy w poniższej tabeli liczba wartości w zakresie jest stosownie ograniczona, ponieważ nie ma wierszy ponad bieżącym wierszem. Podobne wyniki są zwracane w przypadku innych funkcji międzyrekordowych.

Przykładowe dane wyjściowe wyrażenia
MyField RangeFractile(0.5, Above(Sum(MyField),0,3))
1 1
2 1.5
3 2
4 3
5 4
6 5

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

1

2

3

4

5

6

] ;

Przykład: (w formie tabeli)

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab:

LOAD recno() as RangeID, RangeFractile(0.5,Field1,Field2,Field3) as MyRangeFrac INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeFrac dla każdego z rekordów w tabeli.

Przykładowe dane wyjściowe w formie tabeli
RangeID MyRangeFrac
1 6
2 3
3 8
4 11
5 5
6 4

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com