Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

RangeMin — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeMin() zwraca najniższe wartości liczbowe znalezione w wyrażeniu lub polu.

Składnia:  

RangeMin(first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

  • first_expr: Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
  • Expression: Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych. Można używać wielu dodatkowych wyrażeń.

Ograniczenia:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Przykłady:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

RangeMin (1,2,4)

Zwraca wartość 1
RangeMin (1,'xyz')

Zwraca wartość 1

RangeMin (null( ), 'abc')

Zwraca wartość NULL

Przykład: (używając wyrażenia)

RangeMin (Above(MyField,0,3))

Zwraca wartość minimalną w zakresie trzech wartości z kolumny MyField obliczaną dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeMin().

Przykładowe dane wyjściowe wyrażenia
MyField RangeMin(Above(MyField,0,3))
10

10

2 2
8 2
18 2
5 5
9 5

Dane zastosowane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Przykład: (w formie tabeli)

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMin(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMin INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeMin dla każdego z rekordów w tabeli.

Przykładowe dane wyjściowe w formie tabeli
RangeID MyRangeMin
1 5
2 2
3 2
4 9
5 5
6 2

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com