Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Eksportowanie i importowanie projektów danych

Projekt danych można wyeksportować do pliku JSON, który zawiera wszystko, co jest potrzebne do zrekonstruowania projektu danych. Wyeksportowany plik JSON można zaimportować do tej samej lub do innej dzierżawy. Można tego użyć na przykład do przenoszenia projektów danych z jednej dzierżawy do innej lub do tworzenia kopii zapasowych projektów danych. Możesz także zaktualizować projekt danych ze zaktualizowanego pliku JSON eksportu.

Eksportowanie projektu danych

 • Na stronie głównej Integracja danych kliknij na projekcie danych do wyeksportowania i wybierz Eksportuj.

Projekt danych zostanie wyeksportowany do pliku JSON, którego nazwa składa się z nazwy projektu danych, platformy danych i znacznika czasu.

OstrzeżenieNie edytuj wyeksportowanego pliku JSON. Może to uniemożliwić import pliku projektu danych.

Importowanie projektu danych hurtowni danych w chmurze

Wyeksportowany projekt danych hurtowni danych w chmurze możesz zaimportować w tej samej dzierżawie, z której został wyeksportowany, lub w innej. Gdy projekt danych zostanie zaimportowany do innej dzierżawy niż oryginalny projekt danych, należy zdefiniować nowe połączenia danych dla projektu danych, obszaru tymczasowego i wszystkich źródeł danych.

Możesz zmienić używaną platformę danych, ale nie można zmienić platformy danych z hurtowni danych w chmurze na Qlik Cloud.

 1. Kliknij Dodaj nowy na stronie głównej Integracja danych i wybierz Importuj projekt danych.

 2. Dodaj plik JSON projektu danych. Możesz upuścić go w oknie dialogowym lub przeglądać pliki, aby go wybrać.

 3. Nazwa

  Zmień nazwę projektu danych. Nazwą domyślną jest oryginalna nazwa projektu danych z prefiksem Imported_.

 4. Space
  Wybierz przestrzeń, do której chcesz dodać projekt danych.

 5. Description
  Dodaj lub edytuj opis projektu danych.

 6. Platforma danych

  Możesz zmienić platformę danych projektu danych.

 7. Połączenie danych

  Możesz zmienić połączenie danych z platformą danych.

  Jest to wymagane, jeśli projekt danych został zaimportowany z innej dzierżawy lub jeśli w poprzednim kroku zmieniono platformę danych.

 8. Połączenie z obszarem tymczasowym

  Możesz zmienić połączenie z obszarem tymczasowym.

  Jest to wymagane, jeśli zaimportowano projekt danych z innej dzierżawy lub, w niektórych przypadkach, jeśli zmieniono platformę danych w poprzednim kroku.

  InformacjaNie jest to wymagane, jeśli platformą danych jest Snowflake.
 9. Zamień zaimportowane połączenia ze źródłami
  Zaimportowane połączenia ze źródłami można zamienić.

  Jest to wymagane, jeśli zaimportowano projekt danych z innej dzierżawy.

 10. Prefiks schematów danych

  Do schematów danych tworzonych w projekcie danych można dodać prefiks. Przydaje się to, gdy zaimportowany projekt danych znajduje się w tej samej hurtowni danych w chmurze co wyeksportowany projekt danych.

 11. Zastąp importowane źródłowe bazy danych i schematy

  Możesz zastąpić schemat źródłowy dla zadań umieszczania oraz źródłową bazę danych i schemat dla zarejestrowanych danych.

  Wybierz zadanie i zastąp wartości w polach Nowy schemat i Nowa baza danych.

 12. Domyślne nazwy baz danych

  Jeśli platformą danych jest Snowflake lub Microsoft Azure Synapse Analytics, można zmienić domyślne nazwy baz danych.

 13. Domyślne nazwy hurtowni

  Jeśli platformą danych jest Snowflake, można zmienić domyślne nazwy hurtowni.

 14. Kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij Prześlij.

Projekt danych zostanie dodany do strony głównej Integracja danych.

Importowanie projektu danych Qlik Cloud

Wyeksportowany projekt danych Qlik Cloud (QVD) możesz zaimportować w tej samej dzierżawie, z której został wyeksportowany, lub w innej dzierżawie. Gdy projekt danych zostanie zaimportowany do innej dzierżawy niż oryginalny projekt danych, należy zdefiniować nowe połączenia danych dla projektu danych, obszaru tymczasowego i wszystkich źródeł danych.

Nie można zmienić platformy danych z Qlik Cloud na hurtownię danych w chmurze, np. Snowflake.

 1. Kliknij Dodaj nowy na stronie głównej Integracja danych i wybierz Importuj projekt danych.

 2. Dodaj plik JSON projektu danych. Możesz upuścić go w oknie dialogowym lub przeglądać pliki, aby go wybrać.

 3. Nazwa

  Zmień nazwę projektu danych. Nazwą domyślną jest oryginalna nazwa projektu danych z prefiksem Imported_.

 4. Space
  Wybierz przestrzeń, do której chcesz dodać projekt danych.

 5. Description
  Dodaj lub edytuj opis projektu danych.

 6. Przechowuj pliki QVD w:

  Wybierz, gdzie generować pliki QVD.

  • Zarządzana pamięć masowa Qlik

  • Pamięć masowa zarządzana przez klienta

   Pamięć masowa Amazon S3 zarządzana przez Ciebie.

 7. Połączenie danych

  Jeżeli została wybrana opcja Pamięć masowa zarządzana przez klienta, możesz zmienić połączenie danych na obszar pamięci masowej Amazon S3.

  Jest to wymagane, jeśli zaimportowano projekt danych z innej dzierżawy.

 8. Połączenie z obszarem tymczasowym

  Możesz zmienić połączenie z obszarem tymczasowym Amazon S3.

  Jest to wymagane, jeśli zaimportowano projekt danych z innej dzierżawy lub, w niektórych przypadkach, jeśli zmieniono platformę danych w poprzednim kroku.

 9. Zamień zaimportowane połączenia ze źródłami
  Zaimportowane połączenia ze źródłami można zamienić.

  Jest to wymagane, jeśli zaimportowano projekt danych z innej dzierżawy.

 10. Kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij Prześlij.

Projekt danych zostanie dodany do strony głównej Integracja danych.

Aktualizowanie projektu danych

Projekt danych można zaktualizować ze zaktualizowanego pliku JSON eksportu. Spowoduje to zastąpienie wszystkich zadań w potoku danych, ale połączenia i ustawienia nie zostaną zastąpione. Zadania danych, które nie będą uwzględnione w zaimportowanym projekcie danych, zostaną usunięte.

Na przykład można zaimportować projekt danych wyeksportowany z przestrzeni danych programistycznych do projektu danych w produkcyjnej przestrzeni danych, aby zaktualizować projekt danych produkcyjnych.

Zanim zaczniesz aktualizować projekt danych:

 • Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową projektu danych przed aktualizacją, wyeksportuj go, klikając , a następnie Eksportuj.

 • Przed zaktualizowaniem projektu danych należy zatrzymać wszystkie zadania, które zostaną usunięte z potoku danych.

 • Jeśli projekt danych korzysta z połączeń z aplikacją SaaS, które jeszcze nie istnieją, przed rozpoczęciem importowania należy utworzyć te połączenia i wygenerować metadane.

 • Importowany projekt danych musi korzystać z tej samej platformy danych w chmurze, na przykład Snowflake.

Aby zaktualizować projekt danych:

 1. Otwórz projekt danych, który chcesz zaktualizować.

 2. Kliknij , a następnie kliknij Importuj.

 3. Wybierz lub upuść plik JSON, który chcesz zaimportować.

 4. Wprowadź wszelkie wymagane zmiany w mapowaniu połączeń, które różnią się między projektem danych a importowanym projektem danych.

  Na przykład importowany projekt danych może używać połączenia źródłowego o nazwie SQL1, podczas gdy ten projekt danych używa podobnego połączenia o nazwie SQL2. W takim przypadku zamapuj zaimportowane połączenie na SQL2 w sekcji Zamień zaimportowane połączenia ze źródłami.

  InformacjaWybierając połączenie z mapą, możesz utworzyć nowe połączenie z bazą danych, ale nie połączenie z aplikacją SaaS.

  Po zakończeniu kliknij Importuj.

Projekt danych jest teraz aktualizowany zgodnie z zaimportowanym plikiem JSON. Być może trzeba będzie sprawdzić poprawność i zsynchronizować zadania danych, które zostały zaktualizowane podczas importu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!